Organisation
Vår organisation bygger på nedan viktiga principer:
  • Lokal förankring och nära marknaden.
  • Enkel och ”platt” organisationsstruktur.
  • Organisation med flexibilitet och möjlighet till snabba beslut.
  • Projekt- och kundfokus.
  • Tydliga ansvar och befogenheter.
Styrelse och Ledning

Koncernens Verkställande Direktör är Pether Fredholm.

JSB Styrelse

Klas Ralvert, Ordförande

Peter Falk, Advokat

Pether Fredholm, VD JSB

JSB Ledningsgrupp

Pether Fredholm, VD

Robert Cardell, Arbetschef

Anders Johansson, Arbetschef

Ola Håkansson, Arbetschef

Johan Persson, Arbetschef

Dan Nilsson, Ekonomichef

Jan Johansson, Personal- och Arbetsmiljöchef

Petra Waltersson, Kvalitets- och Miljöchef/Centrala inköp