Bostadsutveckling
"Behovet av bra bostäder till rimliga kostnader och hyror är fortsatt stort i Sverige. JSB Bostadsutveckling möter denna efterfrågan med egenutvecklade bostadsprojekt där vi drar nytta av den projektledning och projektkunskap som vi under många år har utvecklat inom JSB Bostad." - Pether Fredholm

Äger du mark som du är intresserad av att bygga bostäder på? Har du andra utvecklingsfunderingar? 

Hör av dig till Wilhelm.Fredholm@jsb.se eller 0739-10 50 11

Bostadsutveckling

JSB strukturerar och placerar egna bostadsutvecklingsprojekt i nytt affärsområde – JSB Bostadsutveckling. Affärsområdet får som ansvar att förvärva mark för bostadsproduktion, medverka i markanvisningstävlingar och i olika bostadsutvecklingsprojekt i Sverige. Primärt skall våra framgångsrika bostadshus inom JSB Bostad utvecklas för produktion i egen regi. Såväl hyresrätter- som bostadsrätter skall byggas i läge som vi kallar ”A-läge i B-läge”. JSB Bygger standardiserade och industriellt framtagna flerfamiljshus. Hållbarhet och trygga hus till attraktiva priser som många har råd att bo i är nyckelord. 

JSBs historia inom bostadsutveckling

Historiskt har vi i egen regi projekterat och  byggt många bostäder. Både som hyresrätter och som bostadsrätter. Bostäderna inom JSB Bostad är egenutvecklade typhus för bostads-och hyresrätt. Vi har hittills producerat ca 3 000 lägenheter och ca 800 lägenheter är i pågående produktion. Vi har alltså gedigen erfarenhet. I Svedala kommun uppför vi just nu 40 bostadsrättslägenheter  i egen regi. För att läsa mer om projektet i Svedala, klicka på länken: http://www.brflivsmiljo.se/