Entreprenader
Entreprenader omfattar såväl nybyggnationer som ombyggnader. Målgruppen och kunderna är offentliga beställare, industrier, försäkringsbolag och fastighetsbolag. Entreprenader bedrivs inom JSB:s hela geografiska marknadsområde.

Våra projekt består av bostäder och kommersiella fastigheter för både offentliga och privata beställare. Som exempel på bredden kan nämnas Malmö Saluhall och ett 11-våningshus i centrala Malmö med 40 lägenheter som båda påbörjades under 2015, liksom en ny bilhall i Karlskrona som har byggts enligt Volvos nya varumärkeskoncept. I Karlshamn finns bland annat Karlshamns Kallbadhus som belönades med Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris, samt Östralycke äldreboende med sina 138 lägenheter.

Östralycke äldreboende

I partnering med Kabo byggde JSB ett boende med totalt 138 lägenheter fördelat på 13 enheter på Östralyckes äldreboende i Asarum utanför Karlshamn. Byggstart var ursprungligen i september 2014 med förberedande mark till etapp 1-3 som av slutades i juni 2017. Därefter påbörjades projekteringen för etapp 4, då startade rivningen av befintlig byggnad, vilket var efter semestern 2017.

– Totalt har vi gjort en om och tillbyggnad för etapp 1-3 med en BTA yta 8250m² och 92 lägenheter, kontor och samlingslokaler. Etapp 4 med en BTA yta på 8150 m² med 46 lägenheter, storkök och matsal för 300 personer, kontor och personalutrymmen, säger projektledare Thomas Svensson. 

 

Kvarteret Dalsland

– Roligt att få ge kvarteret ett rejält lyft inifrån och ut med fräscha lokaler och bra utemiljö, säger Thomas Svensson, platschef.

De fem husen i Kvarteret Dalsland är byggda i början av 60-talet. Totalt rör det sig om 147 lägenheter och en yta på ca 10 000 kvm. Bland annat har alla stammar har bytts, köken har renoverats, nytt kakel har satts och balkongerna renoverats och blivit större. Husen har fått nya fönster och dörrar, fasader har putsats och ett nytt yttertak är på plats. Området har också fått nya tvättstugor och miljöhus, med mera. Utemiljöerna har renoverats för att vara funktionella, trygga och inbjudande under hela året, med nya lekplatser och mötesplatser för alla åldrar.

E.ON i Malmö

Ett annat exempel är E.ON i Malmö som stod färdigt 2012. Ett hus där all energi är förnybar och lokalt producerad.

E.ON huset ligger mitt emot Turning Torso och har ritats av den prisbelönade arkitekten Cord Siegel. Husen förenar hållbarhet med estetiskt genomarbetad design. I detta projekt tillförde JSB en av sina många specialiteter – att arbete med betong. 2010 uppmärksammades JSB:s tidigare arbete med Betongpriset vilket var en del i att JSB fick entreprenaden för E.ON. I projektet E.ON krävdes en kvalificerad partner eftersom bygget innefattade avancerad teknik och nya lösningar.

Efterfrågan på hyreslägenhet för seniorer 55+ är anledningen till förhandlingsentreprenaden på Pantarholmen för Stiftelsen Hemmet i Karlskrona 2012-2013.

Andra stora entreprenader är totalrenoveringar. Vanligt i dag är omfattande arbeten med exempelvis stambyte, byte av balkonger och fönster. Under miljonprogrammets dagar perioden 1965-1975 uppfördes ca 940.000 hushåll i Sverige. Många av dem är nu i behov av renovering.