Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen innefattar förvaltning av bolagets drift- och förvaltningsfastigheter, samt fastigheter som ägs av moderbolaget och närstående bolag.

Uthyrning: Kontakta Catarina Fredholm

Fastigheter och hyror

Catarina Fredholm
catarina.fredholm@jsb.se
Dir tel 0708-21 11 93

GDPR

Gällande GDPR, personuppgiftslagen se: https://jsb.se/gdpr