JSB växer stadigt
JSB:s tillväxttakt motsvarar en fördubbling av omsättningen över en femårsperiod. På den resan vill vi ha med oss fler nya medarbetare!

JSB har hela Sverige som marknad och våra kontor finns i Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Växjö, Malmö, Ronneby och Stockholm. Enligt prognos för 2018 kommer vår omsättning bli över 2 miljarder kronor och antalet anställda, som idag är 300 personer, beräknas öka med 50-100 st. Den goda utvecklingen leder till ett fortsatt stort och brett rekryterings- behov av projektledare, platschefer arbetsledare, kalkylatorer och yrkesarbetare som snickare och betong- arbetare. På ett företag som växer får medarbetare utrymme att utvecklas.

Vi vill ge dig möjlighet att växa med oss!

Det skapar möjligheter att lära sig genom att ta del av varandras unika kunskaper. Fördelarna bekräftas av tidigare trainees, praktikanter och examensarbetare som idag är anställda på JSB.

– Jag har lärt mig massor här på JSB, hela vägen från skolelev via snickar- lärling till färdig snickare. Vi har bra lagarbete i hela JSB, från kontoret till oss ute på fältet. Viktigaste fördelen är att jag får ta mycket ansvar, att företaget tror på mig.
Arton Iseni
Snickare
Ta ansvar och utvecklas

Vi värdesätter din kompetens och tycker att det ska löna sig att vilja utveckla sig mera. 

Den bärande principen hos JSB är att varje medarbetare äger sin uppgift. Det betyder att vi tror på dig och din förmåga. Att få och ta ett eget ansvar skapar engagemang och motivation. Du får stöd och möjligheter att utvecklas och jobbet blir dessutom mycket roligare.

– En stor fördel med JSB som arbetsgivare är utvecklingsmöjlighe- terna. Inom företaget gick jag först från snickare till arbetsledare och nu arbetar jag som platschef i Malmö, säger Peter Lindström.

Din väg framåt med JSB-skolan

JSB-skolan ger dig vidareutbildning parallellt med arbetet. Utbildningarna är utformade e er medarbetarnas och JSB:s behov och gynnar därmed starkt din egen kompetensutveckling såväl som företagets.

Välj ett utbildningspaket efter dina mål

Det finns många goda anledningar att gå JSB-sko- lan. Utbildningarna gör det möjligt för medarbetare att avancera, att effektivt lära sig ny teknik, eller få nödvändiga uppdateringar på nya lagar och rön.

Traineeprogram – vilken roll passar just dig?

Är du nyutexaminerad och gillar utmaningar? Som trainee på JSB växer du in i ditt yrke samtidigt som du jobbar. Under perioden får du nya kunskaper och erfarenheter genom att prova på olika roller och uppgifter inom företaget.

Bra att veta om JSB-skolan

JSB-skolan är ett koncept där vi ständigt genomför och utvecklar utbildningar inom teknik, juridik, arbetsmiljö, ledarskap, med mera. Ett exempel på utbildning  är en treårig arbetsledarutbildning för yrkesarbetare som blir tjänstemän.  Nyligen har vi även startat en vidareutbildning för diplomering av platschefer och projektledare. En utbildning som innehåller entreprenadjuridik, ekonomi, arbetsmiljö, bygglagstiftning, installationssamordning  och ledarskap.

Parallellt med arbetet går jag JSB-skolan där jag både får bredda och fördjupa mina yrkeskunskaper.
Lucas Lönegård
Arbetsledare