Arbetsmiljöveckan 2018
Denna veckan, vecka 46, har JSB haft arbetsmiljövecka!
JSB ska vara säkert

Arbetsmiljöveckan är en viktig och återkommande händelse som ser till att JSB är en säker och trygg plats att jobba och verka på. Vi arbetar ständigt med arbetsmiljöfrågor och tar hänsyn till de faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation. Temat vid denna arbetsmiljövecka har varit att genomföra skyddsronder och att ta reda på hur mycket handhållna maskiner vibrerar. Under 2018 har Mats Björnlund utbildat och informerat de flesta anställda på JSB om riskerna som finns när man arbetar på fel sätt med vibrerande maskiner.

Insattsvärde och gränsvärde

Under arbetsmiljöveckan har våra yrkesarbetare fått i uppgift att ta reda på vibrationsvärdet för några maskiner och utifrån det värdet ta reda på hur länge man får använda maskinen.
Alla maskiner vibrerar mer eller mindre, och att exponeras för detta en för lång tid kan påverka ens hälsa. Arbetsmiljöverket har två värden som inte får överskridas på en arbetsdag, insatsvärde och gränsvärde. När insatsvärdet är toppat så måste arbetsgivaren vidta åtgärder, så som att arbetsrotera eller skapa nya arbetsmetoder. När gränsvärdet har nåtts får man inte arbeta mer med vibrerande maskiner under den dagen.
Under nästa vecka kommer inskickade underlag att sammanställas och därefter redovisas för alla på JSB.

 

Arbetsmiljö kommer alltid vara ett prioriterat område på JSB!