Det är en fråga om hållbarhet
JSBs hållbarhetschef, Petra Waltersson leder och samordnar JSB hållbarhetsarbete. Men vad är hållbarhet egentligen och hur viktigt är det?
Vad är hållbarhet?

Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör begreppet hållbarhet. Men hållbarhet omfattar tre faktorer som man behöver ta hänsyn till i den utveckling man bedriver; ekologisk hållbarhet, social- och ekonomisk hållbarhet.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Så definieras hållbarhet i det som kallas Brundtlandrapporten, som skrevs på uppdrag av FN 1987. Detta gäller även idag år 2020. Det tog dock många år innan begreppet fick fäste i företagsvärlden.

 • Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter.
   
 • Ekologisk hållbarhet – att hushålla med resurserna så att de räcker till kommande generationer.
   
 • Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är tre dimensioner som hänger ihop, påverkar varandra och får inte prioriteras på bekostnad av de andra två dimensionerna. Det finns oändligt mycket information om hållbar utveckling, säger Petra. 
 

Hur viktigt är det med hållbarhetsarbete?

Hållbarhet är viktigt: delvis för att vi har ett gemensamt ansvar för mänsklighetens framtid och välfärd. Men det finns också andra goda skäl till att ha ett hållbarhetsperspektiv i affärs- och verksamhetsutveckling.
 

Det har till exempel ha en positiv effekt på:

 • Den långsiktiga lönsamheten.
 • Varumärket.
 • Företagets rykte på arbetsmarknaden.
 • Affärs- och produktutvecklingen.
 • Riskhantering.

Varje företag bör se över vad det både internt och extern kan bidraga med på hållbarhetsområdet. Välja ut ett par parametrar att fokusera på inom de tre dimensionerna, sätta mål, aktiviteter och följa upp.