JSB bidrar till äldrevården i Blekinge.
JSB ska på beställning av Olofströmshus AB bygga 10 nya äldreboendes-lägenheter samt renovera dem 16 befintliga lägenheterna. Garvaregården ligger i Kyrkhult, Olofström och projektet har pågått på sedan slutet av 2017 och beräknas vara klart sommaren 2019. 

Det är ett partneringprojekt där det bland annat ska byggas ett nytt aktivitetshus, som ska bli en ny mötesplats för äldreboendet. Vi ska även renovera majoriteten av de befintliga lägenheterna, samt göra två tillbyggnader med lägenheter. Den ena tillbyggnaden kommer att ge 10 nya lägenheter och den andra tillbyggnaden kommer innehåll entre, tvättrum och konferensrum. I projektets första etapp byggs en gemensamhetslokal med matsal och mottagningskök. Även de som inte bor på Garvaregården ska kunna träffas och äta tillsammans med de boende på den nya mötesplatsen, som ska vara klar i nov 2018. När de nya lägenheterna blir klara så flyttar de boende in och vi gör i ordning de gamla lägenheterna.
Projektet genomförs parallellt med boendets normala verksamhet och beräknas vara färdigt till sommaren 2019.