JSB bygger ut Roxtecs huvudkontor
Roxtec är världsledande inom tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar och har kunder på över 80 marknader.
Ska stå klart 2020

På uppdrag av Roxtec Sweden AB bygger JSB en tillbyggnad av Roxtecs huvudkontor på Verkö i Karlskrona. Bygget mjukstartade i mitten av september i år. Just nu pågår det rivningar på platsen, då en del av den gamla byggnaden ska rivas för att ge plats åt den nya kontorsdelen. Slutbesiktning av bygget är beräknad till december 2020.

En fasad av glas

Tillbyggnaden av huvudkontoret kommer bestå av bland annat möteslokaler, kontor, omklädningsrum och matsal. Majoriteten av fasaden på kontorsbyggnaden kommer att bestå av glas, och enligt Ellen Thörneborn som är arbetsledare på JSB är förväntningarna på den estetiska biten höga då den nya bygganden kommer representera Roxtecs huvudkontor. 

Det är första gången som vi arbetar tillsammans med den här beställaren och det är självfallet att man vill göra bra ifrån sig och ge ett gott första intryck.
Ellen Thörneborn

Illustrationerna på kontoret är framtagna av Projektbyggaren & JAARK.