JSB - En hjärtsäker zon
75% som drabbas av hjärtstopp kan räddas i en hjärtsäker zon. Självklart är alla våra kontor hjärtsäkra zoner!
En livsviktig utbildning

Nyligen genomfördes utbildningar för våra tjänstemän på alla våra kontor, kring HLR och hjärtstartare. Till vår vägledning hade vi Techmedico som även gick igenom symptom för en hjärtinfarkt, hur du kan rädda någon som satt i halsen och andra krissituaitoner så som en panikslagen anhörig eller ett strokeanfall.

 

JSB är stolta över att våra kontor är hjärtsäkra zoner. På en hjärtsäker zon kan ca 75% som drabbas av plötsligt hjärtstopp räddas. Alla våra kontor är utrustade med hjärtstartare och alla tjänstemän utbildas i HLR, hjärtstartare och andra krissituationer. Nästa steg blir att utbilda alla våra yrkesarbetare. Målet är att alla på JSB ska kunna hjälpa till att rädda liv!

Vad innebär en hjärtsäker zon?

- Hjärtstartare finns installerade och är väl skyltad och märkt

- Har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp

- Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter

- Hjärtstartaren är registrerad i hjartstartarregistret.se

- Systematiskt underhåll av hjärtstartaren

- Utbildning i hjärt-lungräddning sker varje år