JSB etablerar sig i Jönköping!
Under hösten påbörjar JSB etableringen av ett nytt platskontor i Jönköping. Etableringen ligger som en del i JSB:s övergripande tillväxtstrategi.

Sedan starten 1997 i Asarum, Blekinge, har tillväxten varit mycket stark. Målet är att genom aktiv marknadsbearbetning fortsätta den lönsamma tillväxten i bolaget.

 

  • Jönköpingsregionen är en stark tillväxtmarknad med stora möjligheter. Genom att etablera oss här knyter vi ihop JSB:s marknader i södra Sverige med Mälardalsregionen. Det gör oss också starkare och mindre känsliga för konjunktursvängningar, säger Pether Fredholm, VD på JSB.

 

Planen är att bygga upp en entreprenad- och byggserviceavdelning. Anders Johansson, Regionchef Sydost kommer vara ansvarig för etableringen.

 

  • Vi kommer börja etableringen med att anställa en arbetschef som i sin tur får resurser att bygga ett nytt team från grunden. Förhoppningen är att hitta en person med god kännedom om den lokala marknaden utifrån samma framgångsrika koncept som vi just gjort i Mälardalen. Om ett år räknar vi med att ha en tjänstemannaorganisation på plats om 10 personer. Med etableringen av Jönköpingskontoret, som organisatoriskt kommer ligga under Region Sydost, är målet att öka omsättning från dagens 700 mnkr till 1 mdr 2022 i regionen, säger Anders Johansson.

 

För mer information kontakta:

Anders Johansson regionchef

Pether Fredholm, VD

Jan Johansson, personalchef

 

Vi letar arbetschef till det nya området, är du intresserad? Klicka på länken: https://jsb.se/lediga-jobb/jsb-soker-arbetschef-till-jonkoping