JSB etablerar sig i Jönköpingsregionen
Arbetet med att etablera JSB:s nya områdeskontor i Jönköping är i full gång. Det nya kontoret ska vara uppe och igång redan innan sommaren.
Jönköping - en stark tillväxtmarknad

JSB har idag cirka 370 anställda med en årsomsättning om drygt 2 miljarder. Med den nya etableringen i Jönköping finns JSB nu representerade i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Mälardalen. JSB Bostad är etablerade med bostadsproduktion i hela Sverige.

 

Sedan starten 1997 i Asarum, Blekinge, har tillväxten varit mycket stark. Målet är att genom aktiv marknadsbearbetning fortsätta den lönsamma tillväxten i bolaget. Jönköpingsregionen är en stark tillväxtmarknad med stora möjligheter. Genom att etablera sig i området knyter vi ihop JSB:s marknader i södra Sverige med Mälardalsregionen.

 

-Det är alltid en utmaning att etablera sig på ny marknad men vi har både ambitionen och uthållighet för att kunna ta marknadsandelar och volym i regionen, Säger Pether Fredholm, VD på JSB

 

Planen är att bygga upp en entreprenadavdelning som ska täcka hela Jönköpings län. Kontoret ska vara etablerat och igång redan i maj - juni. Parallellt med att färdigställning av etableringen är kalkylarbetet för anbud igång för fullt och man räknar på ett flertal olika entreprenadprojekt i regionen för att snabbt kunna komma igång med verksamheten.

 

En arbetschef är tillsatt och börjar sin anställning på JSB i början av April. - Hans jobb blir nu att färdigställa etableringen och bygga upp ett nytt team för området, säger Anders Johansson, Regionchef i Sydost. Inom ett år räknar vi med att ha en tjänstemannaorganisation på plats om 10 personer. Med etableringen av Jönköpingskontoret, som organisatoriskt kommer ligga under Region Sydost, är målet att öka omsättning från dagens 700 mnkr till över 1 mdr 2022 i regionen.