JSB Etablerar

JSB etablerar sig i Jönköpingsregionen

JSB:s arbete med att etablera sig i Jönköpingsregionen är i full gång. I april tillsattes en arbetschef för Jönköping, och inom ett år räknar man med att ha ett team med tio tjänstemän på plats. 

JSB har haft en mycket stark tillväxt sedan starten 1997 i Asarum, Blekinge. Målet är att genom aktiv marknadsbearbetning fortsätta den lönsamma tillväxten i bolaget. Jönköpingsregionen är en stark tillväxtmarknad med stora möjligheter. Genom att etablera sig i området knyter man ihop JSB:s marknader i södra Sverige med Mälardalsregionen.

Idag har JSB cirka 370 anställda med en årsomsättning om drygt 2 miljarder. Med den nya etableringen i Jönköping finns JSB nu representerade i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Mälardalen. JSB Bostad är etablerade med bostadsproduktion i hela Sverige.

– Det är alltid en utmaning att etablera sig på ny marknad men vi har både ambitionen och uthållighet för att kunna ta marknadsandelar och volym i regionen, Säger Pether Fredholm, VD på JSB.

Planen är att bygga upp en entreprenadavdelning som ska täcka hela Jönköpings län. Parallellt med att färdigställning av etableringen är kalkylarbetet för anbud igång för fullt och man räknar på ett flertal olika entreprenadprojekt i regionen för att snabbt kunna komma igång med verksamheten.

Sedan i april är Lars Johansson ny arbetschef i Jönköping. 

– Hans jobb blir nu att färdigställa etableringen och bygga upp ett nytt team för området, Inom ett år räknar vi med att ha en tjänstemannaorganisation på plats om 10 personer, säger Anders Johansson, regionchef i Sydost.  

Med etableringen av Jönköpingskontoret, som organisatoriskt kommer ligga under Region Sydost, är målet att öka omsättning från dagens 700 mnkr till över 1 mdr 2022 i regionen.