JSB skapar säkrare byggarbetsplatser
Med ny världsunik VR-utbildning skapar JSB en säkrare arbetsmiljö.
Vår personals säkerhet och välmående är viktig för oss!

JSB är först i världen med att utbilda sin personal om kvartsdamm med hjälp av denna typen av VR-teknik.

Med VR-teknikens hjälp ger utbildningen en mycket större förståelse och kunskap om vikten av att använda rätt skyddsutrustning när man utför arbete som skapar kvartsdamm. Det är en utbildning som på ett snabbt och effektivt sätt skapar förståelse. 

 

Kvartsdamm finns i vanliga bergarter och exponeras vid exempelvis borrning, slipning och sågning i sten eller betong. För byggarbetare innebär dammet en risk för att drabbas av allvarliga och till och med dödliga sjukdomar.

En utbildning i rörelse

Utbildningen av de ca 240 anställda flyttas runt i Sverige så att utbildningen sker är där personalen är. Det sker under 5 månader och man använder både en portal utbildningslokal och även befintliga lokaler på plats. Detta är en mycket viktig hållbarhetsfråga för JSB.

 

"Vi är väldigt glada att ha en arbetsgivare som bryr sig om alla anställda och är mån om att de mår bra.", säger Mats Björnlund, Arbetsmiljöspecialist.

 

"Våra anställda är den absolut viktigaste resursen vi har och vi har som mål att ingen skall skadas eller bli sjuk av sitt arbete.", fortsätter Mats Björnlund. 

 

OneReality har stått för utvecklingsarbetet och det är via Ramirent och Ramirentskolan som utbildningen genomförs. JSB har bidragit med feedback och kunskap.