JSB tar ansvar - därför är det viktigt med certifiering
Att JSB är tredjepartscertifierad inom kvalité, miljö och arbetsmiljö är ingen nyhet, men dock så viktigt att lyfta fram.

Att vara certifierad som byggföretag innebär att det hela tiden ställs krav på att säkerheten och miljön inom företaget.

– Certifieringar ger ett större fokus i det dagliga arbetet med ett ständigt pågående förbättringsarbete och ordning och reda, säger hållbarhetschef Petra Waltersson.  

Det ger också kunderna ett bevis på att JSB kontinuerligt blir granskade av oberoende revisorer.

JBS är certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalité, ISO 14001:2015 för miljö samt OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö, vilket är kvitton på att företagets verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard. Certifikaten som utfärdats av RISE gäller JSB:s hela verksamhet.

Varför ska man ha certifiering?
  • Ökar säkerhet och trygghet för alla
  • Värnar om miljön
  • Skapar ordning och reda
  • Ökar medvetenheten och skapar ett större engagemang i organisationer
  • Skapar förutsättningar för hållbarhet och långsiktig strategisk marknadsnärvaro
  • Ökar konkurrenskraft vid upphandlingar

Certifieringar ger ett större fokus i det dagliga arbetet med ett ständigt pågående förbättringsarbete och ordning och reda.

– Petra Waltersson