Kvalité, miljö och arbetsmiljörevision
Vill ni veta mer om hur JSB fungerar inifrån? Så här tycker våra revisorer!
​Revisionsledare Jonas Madsen från RISE skriver i 2019 års revisionsrapport:

”Företagets ledning har arbetat strukturerat och alltmer systematiskt för varje år vi följt dem under certifieringen. Idag är alla processer mer transparenta och tydliga i organisationen. Även organisationen; alla medarbetare har utvecklats kontinuerligt, till en alltmer medveten och kompetent organisation. Både ledare och medarbetare tar ansvar och styr sina uppdrag på ett mer målstyrt sätt, med ett mer mångfacetterat intressentfokus.

Enligt långsiktiga mål, ska företaget kunna må bra på alla intressentplan och börsnoteras med en tydlig hållbarhetsprofil inom några år. Detta är en väg man valt och slagit in på med trovärdighet; mycket t​​​ack vare det systematiska arbetssättet. Man har även gjort detta relativt tidigt om man jämför med andra i branschen och därmed kan man dra fördelar av det. Organisationen tror på sin väg och tar med entusiasm och allvar till sig ny kunskap och gör det till sin egen kompetens.​

 

Hållbarhetschefen Petra Waltersson sammanfattar 2019 års revison:

Bra engagemang, förbättringar att jobba med och allmänt trivsamma dagar. Vi vill visa upp det vi gör och är bra på men jag upplever också en acceptans och driv av att bli bättre där vi har brister.  

 

​​​​​​Vid frågor, kontakta hållbarhetschef Petra Waltersson på petra.waltersson@jsb.se!