Mohedaskolans etapp två överlämnad

JSB har stått som totalentreprenör för byggnationen av Mohedaskolan i Alvesta. Byggnationen har varit fördelat i två etapper som innefattade en ny skoldel som etapp ett och en ny Sporthall som etapp två. 

I september 2017 påbörjades byggnationen av etapp ett av skolan. En ny skoldel byggdes till i anslutning av den befintliga skolan. Den nya skoldelen är en byggnation i två våningar och innehåller ett nytt bibliotek och salar för musik, bild, sy- och träslöjd. Etapp ett stod klart för överlämning i början av 2019 och man kunde då påbörjada etapp två, vilken bestod av en ny sporthall. Hallen överlämndes och togs i bruk av skolan i mitten av februari 2020.

Totalt har byggnationen av skolans nya byggnader innefattat cirka 5500 kvm. Mohedaskolan har efter projektets färdigställande nu plats för ännu fler elever i åldrarna F-9.  Beställare för projektet är Allbohus.  

Bilder lånade av Allbohus på Mohedaskolans Sporthall