Nöjd kundindex - NKI 2017
Koncernen

Statistik 2017

Antal kunduppföljningar totalt: 70st fördelat enligt nedan

 

Entreprenad Byggservice

Utskickade:25st Utskickade: 45 st varav 11 st Ramavtal

Besvarade: 15st Besvarade: 28 st varav  6  st Ramavtal

 

Entreprenad har en svarsprocent på 58%

Byggservice har en svarsprocent på 68%

 

Entreprenader

Analys av rapport:

Positivt:
Lämnar tydligt anbud 
Rätt kvalité på utfört arbete

Förbättringsmöjligheter:
Bli mer flexibla under arbetets gång
Förbättra ordning och reda på arbetsplatsen 

Byggservice

Analys av rapport:

Positivt:
Rätt kvalité på utfört arbete
Väl fungerande kommunikation med kunden

Förbättringsmöjligheter:
Tydligare anmälan av anlitad UE
Tydligare tidplan, när börjar och slutar jobben