Nyheter för projekt i Kristianstad
JSB i Kristianstad har på senaste samlat på sig några projekt i Kristianstadsområdet, här kommer lite info!
1. Ombyggnad av mag- och tarmmottagningen på centralsjukhuset i Kristianstad

Detta projekt är en samordnad generalentreprenad där JSB denna veckan påbörjat som generalentreprenör. Denna entreprenad skall vara färdigställd till våren 2019 och beställare är Region Skåne. Det är ett hyfsat komplext projekt då denna entreprenad skall utföras parallellt med pågående verksamhet. Därmed kräver det mycket logistik, aktsamhet och hänsynstagande. Både platschef Christer Persson och projektledare Fredrik Nilsson, tillsammans med yrkesarbetare, har goda erfarenheter och gedigna kunskaper i detta efter tidigare väl genomförda entreprenader på CSK.

2. Nybyggnation av en förskola i Bromölla

Detta projekt är en nybyggnation som omfattar en förskola vid namn ”Vita Sand”. Denna förskola på sex avdelningar skall byggas bara ett stenkast från det bostadsområde på Ivöstarand, där vi idag uppför bostäder. Detta är också en samordnad generalentreprenad med JSB som generalentreprenör, och vi väntas komma igång inom de närmsta veckorna. Färdigställande till sommaren 2019 och byggherre/beställare är Bromölla Kommun.

3. Ramavtal med Kristianstads kommun

JSBs byggservice avdelning i Kristianstad har knutit ett ramavtal avseende byggarbeten till Kristianstads kommun. Avtalet sträcker sig på ett år med option på ytterligare tre år. Vi räknar komma igång med dessa arbeten inom några veckor. Ett tryggt och bra avtal som kommer passa Christoffer Pålsson och hans manskap inom Byggservice Kristianstad mycket bra.