Ramavtal med SABO
Sedan första april 2015 går det att avropa SABO Kombohus Mini, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga hyresbostäder i 2-6 våningar, där lägenhetsfördelningen består av yteffektiva ettor och tvåor på 35 kvm respektive 45 kvm. Nytt är nu att JSB är först i Rangordningen för framtida avrop, vilket är en viktig del i JSBs fortsatta expansionsarbete.
Bostadssektorn behöver aktörer som arbetar med industriella processer och vill förbättra produktiviteten inom byggindustrin.

JSB som har ett ramavtal med SABO levererar detta i form av våra prisbelönade Typhus, bland annat Bo-mini, där vi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan producera boenden men hög standard och komfort. Detta tack vare att alla förutsättnigar redan är klara, vilket gör processen snabbare och tryggare än en traditionell upphandling.

De positiva fördelarna med JSBs typhus är flera. Bland annat enklare process för kommunala bostadsbolag att beställa, och en besparing på 15-20% på totalkostnaden jämfört med traditionella bostäder.

Självklart byggs de på ett miljömedvetet sätt vilket även ger positiva miljöeffekter.

Läs mer om JSB bostad och våra typhus här.

JSB är på väg framåt och det känns fantastisk att få vara med, ta ansvar och göra skillnad för våra kunder, stora som små.
Håkan Sandin, Platschef Entreprenader