Rikstäckande avtal mellan JSB och Rikshem
Ett nytt ramavtal gör JSB till långsiktig samarbetspartner med Rikshem. Avtalet gäller för byggnation av standardiserade flerfamiljshus i hela landet och sträcker sig över 10 år.

I många av Sveriges kommuner finns ett stort behov av nya bostäder. Rikshem, som med 30 000 lägenheter är ett av landets största privata fastighetsbolag, har även en bred portfölj av byggbara tomter.

– Vi är väldigt glada för det förtroende vi fått av Rikshem, säger Pether Fredholm, vd för JSB Construction. Ramavtalet sträcker sig över 10 år och Rikshems ambition är att bygga tusentals hållbara bostäder runt om i landet. Samtidigt handlar avtalet om mycket mer än att producera bra bostäder. Det är ett samverkansavtal som ska utveckla bra bostäder för fler, sätta standarder och tillföra prisvärda bra bostäder på den svenska bostadsmarknaden.

JSB kommer att vara involverade redan på idéstadiet och medverka i hela processen från markförvärv fram till färdiga hus. Främst gäller avtalet hyresrätter, men det kan även bli aktuellt med bostadsrätter och kommersiella byggnader.

I avtalet ingår också ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att hitta effektiviseringar och synergier i byggprocessen, något som ska bli möjligt tack vare det långsiktiga samarbetet.

Ser fram emot ett långsiktigt partnerskap

JSB har erfarenheter från ett flertal andra ramavtal med rikstäckande aktörer och har byggt nära 5 000 lägenheter i cirka 75 olika kommuner, från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

– Vi vill bygga bostäder för fler och påverka de byggprocesser som präglar marknaden idag för att få till en effektivare bostadsproduktion. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med JSB som arbetar för effektivt, modernt och hållbart byggande med hög kvalitet genom industriella byggprocesser, vilket ligger i linje med hur vi ska utveckla vårt bestånd runt om i landet, säger Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef på Rikshem.