Slutspurt för Östralycke!
Projektet i Östralycke är nu inne på slutspurten.
Nu är vi nästan i mål!

Uppdragsgivaren som vi har gjort flera projekt åt är Karlshamnsbostäder. Byggstart var ursprungligen i september 2014 med förberedande mark till etapp 1-3 som av slutades i juni 2017. Därefter påbörjades projekteringen för etapp 4, då startade rivningen av befintlig byggnad, vilket var efter semestern 2017.

Byggstart var sedan i november 2017 och nu överlämnande i vecka 26 2019 med godkänd slutbesiktning, vad som återstår nu är yttre mark som kommer att vara klart under oktober månad.

Mer om projektet

"Totalt har vi gjort en om och tillbyggnad för etapp 1-3 med en BTA yta 8250m² och 92 lägenheter, kontor och samlingslokaler. Etapp 4 med en BTA yta på 8150 m² med 46 lägenheter, storkök och matsal för 300 personer, kontor och personalutrymmen. Kostnad för hela projektet ca. 340 000 000 kr.", säger projektledare Thomas Svensson. Östralycke är ett vårdboende med matsal för skola 1-6 år. 

Visionen är framtidens vårdboende. Det som utmärker projektet lite extra är att det är ett samverkansprojekt, och att i etapp 1-3 har verksamheten varit igång hela tiden under om och tillbyggnaden. Etapp 4 är ett rent nybygge men det är sammankopplat med befintlig byggnad.

 "JSB är lämpade för denna typ av projekt då vi alltid är ödmjuka och lyhörda för verksamheten och kunden. Det finns även en bra ekonomisk redovisning där kunden kan följa ekonomiflödet i realtid. Ett bra utför projekt som ger ringa på vattnet, där vi arbetat fram ett koncept för en återkommande och nya kunder.", förklarar Thomas.