Storkök på Växjös största gymnasieskola

JSB har fått i uppdrag att bygga ett nytt storkök på Kungsmadskolan i Växjö. Uppdragsgivare för projektet är Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, som är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler i Växjö stad.  

En del av den befintliga skolbyggnaden kommer rivas och byggas om för att ge plats åt köket, som varje dag kommer förse 2 200 elever och lärare på Växjös skolor med lunch.

JSB har tidigare gjort liknande jobb, bland annat på Östralyckes äldreboende och på Smedjegårdens förskola.

Utöver nybyggnationen av storköket kommer JSB även renovera en del av den befintliga gymnasiebyggnaden, där bland nya lokaler åt Kungsmadskolans Restaurang- och livsmedelsprogram.

 

Arbetet påbörjades i augusti 2019 och beräknas stå klart i februari 2021.

På uppdrag av Vöfab pågår även ett tak och fasadbyte på Elin Wägnerskolan i Växjö, mer information om det kan ni läsa om här.

Illustrationen visar en del av Kungsmadskolans Restaurang- och livsmedelsprogram nya lokal och är framtagen av LBE arkitet.