Toppbetyg i sortering av avfall
​Projektet Riddaren i Järfälla kommun fortsätter ta form. Projektet innefattar nybyggnation av 132 hyresrätter, en förskola samt parkeringsgarage och tillhörande miljöhus.
100% i sorteringsgrad

Daniel Sjölund, platschef på Riddaren, berättar om miljökraven i projektet.

"Bland annat har vi en omfattande miljösanering med höga krav från Järfälla kommun pågrund av intippade massor, troligtvis är dessa från 50-talet. Vi arbetar mot byggvarubedömning för registrering av inbyggt material och vårt mål för avfallshantering är att 90% skall sorteras på arbetsplatsen. Enligt den senaste mätningen är vår sorteringsgrad hela 100%. Projektet skall miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Silver!" 

 

Daniel ler och fortsätter: 

"Vi arbetar dagligen med denna fråga och följer upp på skyddsronder och samordningsmöten. Varje entreprenör bekostar eventuell merkostnad vid felaktig sortering av avfall. Vi är stolta över detta toppbetyg och ser fram emot att lämna över ett hållbart projekt till Järfälla kommun!

 

Vid eventuella frågor om hållbarhet, kontakta petra.waltersson@jsb.se.