Organisation
Vår organisation bygger på nedan viktiga principer:
  • Lokal förankring och nära marknaden.
  • Enkel och ”platt” organisationsstruktur.
  • Organisation med flexibilitet och möjlighet till snabba beslut.
  • Projekt- och kundfokus.
  • Tydliga ansvar och befogenheter.
Styrelse och Ledning

Koncernens Verkställande Direktör är Pether Fredholm.

JSB Styrelse

Klas Ralvert, Ordförande

Peter Falk, Advokat

Pether Fredholm, VD JSB

JSB Ledningsgrupp

Pether Fredholm, VD

Peter Axelsson, Regionchef
André Ilvemark, Regionchef
Anders Johansson, Regionchef
Johan Persson, Affärsområdeschef
Dan Nilsson, Ekonomichef
Jan Johansson, Personal- och Arbetsmiljöchef
Petra Waltersson, Hållbarhetschef

 

Organisationsschema
Här kan du ladda ner JSBs organisationsschema