Åldermannen
Byggfakta
Omfattning: 
Entredörrsbyte, byta fasadskivor, renovering av loftgångar, inglasning balkonmger, nya entretrappor samt byta ut fönster
Byggtid: 
2016-12-01 to 2017-06-01
Beställare: 
Trelleborgshem AB
Plats: 
Trelleborg

FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER