Kv. Jörgen Kristoffersen 6

     Nybyggnad av församlingshem 1550m2 i tre plan. Stomme av prefab betong med trätakstolar och tegelfasad. Byggnaden inrymmer förutom kontor och konferens även lokaler för församlingsverksamhet.
 

Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation 1550 m2 i tre våningar. Stomme av prefab betong med trätakstolar och tegelfasad.
Byggtid: 
2015-01-01 to 2016-01-01
Beställare: 
Svenska kyrkan
Plats: 
Kristianstad