Månstorpsgavlar
Byggfakta
Omfattning: 
Omfogning av murverket, säkring av lösa stenar, undersökning och kramling av murverk samt visst markarbete för tillgänglighetsanpassning.
Byggtid: 
2014-06-01 to 2015-06-01
Beställare: 
Nils-Åke Höjbert och Bertil Höjbert
Plats: 
Vellinge

På uppdrag av länsstyrelsen utfördes denna renovering av Månstorps gavlar i samverkan med antikvarier från Tyréns. Målet var att trygga ruinen och säkra upp väggarna så att tidigare musikarrangemang m.m skulle kunna fortsättas hållas i ruinen. Inför renoveringen var ruinen avspärrad för allmänheten, men fortfarande ett populärt resmål. Syftet med denna renovering var att vi skulle säkra upp området för att bland annat kunna ta besökare och hålla musikaftnar på Månstorp.