Nybyggnation Kvarteret Hemmet 23
Byggfakta
Omfattning: 
Nybyggnation av 46 st lägenheter
Byggtid: 
2012-03-01 to 2013-11-30
Beställare: 
Stiftelsen Hemmet
Plats: 
Pantarholmen Karlskrona