Renovering av Kvarteret Dalsland
Byggfakta
Omfattning: 
Renovering Stambyte, fasad renovering avfärgning och ny puts, fönsterbyte och balkong renovering, byte tätskikt tak med nya rökluckor i varje trapphus. 147 lägenheter
Byggtid: 
2013-03-01 to 2014-09-30
Beställare: 
Karlshamnsbostäder AB
Plats: 
Karlshamn