Transformatorstationen
Byggfakta
Omfattning: 
Takbyten och renovering av frontespiser
Byggtid: 
2016-12-01 to 2018-12-01
Beställare: 
KKB Fastighets AB
Plats: 
Kävlinge