Styrelse & ledning

Koncernens Verkställande Direktör

Pether Fredholm

 

JSB Styrelse

Klas Ralvert Ordförande
Peter Falk Advokat
Pether Fredholm VD JSB

 

JSB Ledningsgrupp

Pether Fredholm VD

Peter Axelsson Arbetschef
Mats Ohlsson Tillförordnad Arbetschef
Anders Johansson Arbetschef
Joakim Bergman Arbetschef
Johan Persson Arbetschef
Dan Nilsson Ekonomichef
Jan Johansson Personal- och Arbetsmiljöchef
Petra Waltersson Kvalitets- och Miljöchef/Centrala inköp