Trygga Boendet Bas
Fram till slutet av 2014 fanns ett ramavtal med JSB som SABOs medlemsföretag kunde avropa. Ramavtalet har ersatts av en avsiktsförklaring vilket gör att produktionen av Kombohus Bas kan fortsätta även efter att ramavtalet har gått ut. Därmed ingår nu Kombohus Bas i SABOs Kombohus Flex.

Referenser