Trygga Boendet
Alla ska ha råd att bo bra

Sverige behöver nya bostäder som vanliga hushåll har råd att bo i. Bostadsbolagen behöver hus som är enkla att beställa och där god kvalitet är standard. Vi på JSB vet att det går att bygga sådana hus. Våra prisbelönade typhus i Trygga Boendet® blir verklighet för allt fler boende runt om i landet.

Du vet vad du får och vad det kostar

Med stöd av vårt ramavtal med SABO kan ett enskilt kommunalt bostadsföretag enkelt beställa typhuset Trygga Boendet®. Standardiserat utförande betyder att underlaget är klart. Kunden väljer en paketlösning som ger ett färdigt boende till ett fast och konkurrenskraftigt pris. Självfallet tecknar vi även avtal och bygger på den privata fastighetsmarknaden

Hållbarhet och trygghet

Kvalitet betyder också tillgänglighet, liksom hållbarhet ur miljö- och energisynpunkt, med effektiva lösningar från byggande till boende och förvaltning. Variationen i utförande ger flexibilitet för anpassning till miljö och stadsbild. Material och färgsättningar står sig över tiden med lågt underhållsbehov.

Funktioner för flera

Vi vidareutvecklar konceptet till flera målgrupper och olika upplåtelseformer. Exempelvis Bo Mini är våra minsta lägenheter med konceptbyggandets alla fördelar. Smarta kökslösningar och andra praktiska ytor gör lägenheterna yteffektiva med goda förvaringsmöjligheter. Rymliga balkonger med flexibel placering skapar ett extra rum i utemiljö. Vi erbjuder nu även studentlägenheter, trygghetsboende med förhöjd tillgänglighet och Trygga Boendet® för Bostadsrätt, med utökade tillvalsmöjligheter.

Livsmiljö med kvalitet

Konceptet är lämpligt för nya bostadsområden såväl som komplettering med hus till befintlig bebyggelse, i både större och mindre samhällen. Det gör det möjligt för exempelvis äldre att flytta rakt över gården och tryggt bo kvar i sina bostadsområden. Inflyttning i Trygga Boendet® underlättar också flyttkedjorna så att såväl äganderätter och villor som andra hyresrätter frigörs för yngre hushåll. Också barnfamiljer och par utan barn ser fördelarna med Trygga Boendet®.

Spara tid och pengar

Med Trygga Boendet® och Bo Mini blir det enklare för dig som kund än vid traditionell upphandling. Med färdigt underlag för investeringsbeslut och kontrakt och genom att slippa förarbete som projektering och samordning, upphandling av arkitekt och konsulter, sparar du både tid och kostnader.

Bra kvalitet är standard

Konstruktioner och material med låga underhållskrav och med lång livslängd Inget organiskt material som exponeras för väder Stomme, bjälklag och innerväggar av betong ger hög brandsäkerhet och låga bullernivåer Målade innerväggar och tak för lägre underhålls- och driftskostnader H-hängda fönster och fönsterdörrar i aluminium/trä med u-värde 0,9 Energieffektivt, ca 60 kWh/år/kvm (Krav enligt SABO ramavtal = 65 kWh, klimatzon III)* Flexibel placering av balkonger – kan placeras antingen på kort eller långsida Centralt placerat ventilationsaggregat för tillgänglighet, service och lägre driftskostnad Individuell mätning av el och varmvatten Levereras antingen i två, tre eller fyra våningar

*)Efter SABO upphandling har SVEBY:s regler för brukardata reviderats, bl a medger mätning av varmvatten ingen sänkning av energiförbrukningen. Detta medför att energieffektiviteten i Trygga Boendet skall revideras med + 5 kWh/år/kvm.

Hög boendekvalitet

Kakel och klinker i badrum Eklamell i alla rum, delvis klinker i hall, klinker utmed köksbänk Tvättutrustning i badrum med avlastningsbänk och överskåp Förberett för diskmaskin Trådbunden porttelefon

Vi tillhandahåller bland annat
  • Handlingar för bygglov
  • Bygghandlingar
  • BKK kontrakt med administrativa föreskrifter
  • Material för marknadsföring och underlag för uthyrning, inklusive 3D-simulering
  • Tillvalslista med bland annat inglasning av balkonger, utökad IT standard, varianter av säkerhetssystem
Smart process gör det möjligt

Idén bakom konceptet är en långt driven och högt standardiserad produktionsprocess med en trimmad logistik. I praktiken monteras prefabricerade väggelement kompletta med kabeldragning och monterade fönster. Samma typ av element används i alla typer av byggprojekt. JSB har satt samman ett team av specialkompetenser från beställning till slutförande. Från exempelvis gjutning av valv, snickeri, bjälklag till ventilation, el och rör. På så sätt driver vi processen enhetligt oavsett var i Sverige vi bygger husen.

Prisat av allmännyttan

Redan 2011 stod JSB som vinnare i SABO:s tävling om nya tidens flerbostadshus. Sedan starten har JSB byggt och levererat över 1.500 lägenheter inom konceptet Trygga Boendet® och ytterligare ca 1.500 lägenheter är just nu i olika faser – från Trelleborg i söder till Umeå i norr. Att JSB med Trygga Boendet® kan leverera fler bra bostäder till en lägre kostnad, snabbare process och med mindre arbete för beställaren är något som fortsätter att uppskattas av Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. ”Allmän nytta i ordets bästa mening” var juryns motivering när SABO Kombohus, där JSB är största aktör, utsågs till Årets Samhällsbyggare den 28 maj 2015. Priset delades ut inför närmare 300 inbjudna deltagare vid Stora Samhällsgalan som arrangerades av Dagens Samhälle.

3-rum och kök

Välkommen på en visuell rundtur av Trygga Boendets 3-rum och kök nedan.

2-rum och kök

Välkommen på en visuell rundtur av Trygga Boendets 2-rum och kök nedan.

Nerladdningsbara dokument: