Certifiering
JSB är tredjepartscertifierad inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö
Kvalité, miljö och arbetsmiljö är inget nytt för JSB.

 

Däremot ger certifieringar ett större fokus i det dagliga arbetet med ett ständigt pågående förbättringsarbete som ger ordning och reda.

Certifieringarna är kvitton på att JSB:s verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard enligt ISO 9001:2008 för kvalité, ISO 14001:2004 för miljö samt OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö. Certifikaten som utfärdats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gäller JSB:s hela verksamhet.

Varför certifiering?
  • Ökar säkerhet och trygghet för alla.
  • Förebygger olyckor och värnar om miljön.
  • Ökar konkurrenskraften vid upphandling.
  • JSB är en föregångare driver kvalitetsfrågan på marknaden.
  • Skapar ordning och reda.
  • Ökar medvetenheten och skapar ett större engagemang i organisationen.
  • JSB tar ansvar.
  • Skapar förutsättningar för hållbarhet och långsiktig strategisk marknadsnärvaro.
  • Kunderna har ett kvitto på att JSB kontinuerligt blir granskade av oberoende revisorer.
I senaste revisionsrapporten 2016-03-02 står att läsa:

Företagets resultat inom kvalitets- miljö och arbetsmiljöledning har varje år sedan certifieringen tagit steg mot systematisk i arbetssätt totalt och detta driver utvecklingen på ett tydligt sätt. Ledning och medarbetare har en övergripande god intern kommunikation och de mötesforum man fastställt har ett syfte och genomförs generellt enligt plan. Engagemanget är högt på alla nivåer och man anstänger sig för att göra ett bra jobb i alla processer. Ledningssystemets roll i verksamhetsstyrningen blir allt mer integrerat mot affärsstrategin och styrningen blir tydligare varje år.

– JSB är en av få som är trippelcertifierade inom byggbranschen, säger revisorn Owe Rylander och lämnar över certifikatet till Petra Waltersson som är Kvalitets- och miljöchef på JSB.
Dokument
JSB är certifierade med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.