Certifiering
JSB är tredjepartscertifierad inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö
Kvalité, miljö och arbetsmiljö är inget nytt för JSB.

 

Däremot ger certifieringar ett större fokus i det dagliga arbetet med ett ständigt pågående förbättringsarbete som ger ordning och reda.

Certifieringarna är kvitton på att JSB:s verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard enligt ISO 9001:2015 för kvalité, ISO 14001:2015 för miljö samt OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö. Certifikaten som utfärdats av RISE gäller JSB:s hela verksamhet.

Varför certifiering?
  • Ökar säkerhet och trygghet för alla.
  • Förebygger olyckor och värnar om miljön.
  • Ökar konkurrenskraften vid upphandling.
  • JSB är en föregångare driver kvalitetsfrågan på marknaden.
  • Skapar ordning och reda.
  • Ökar medvetenheten och skapar ett större engagemang i organisationen.
  • JSB tar ansvar.
  • Skapar förutsättningar för hållbarhet och långsiktig strategisk marknadsnärvaro.
  • Kunderna har ett kvitto på att JSB kontinuerligt blir granskade av oberoende revisorer.
I senaste revisionsrapporten 2018-03-02 står att läsa:

Intressentanalyser är genomförda på högsta ledningsnivå för alla relevanta intressenter och deras krav/behov finns hanterade i den strategiska affärsplanen.

2018 fortsätter JSB sin tillväxtstrategi. Strategiplaner finns fram t.o.m. 2024. Företaget har stort fokus på affärer och ekonomiska mätetal i de affärsplaner som tas fram av områdesansvariga. Strategiplaner finns på högsta ledningsnivå även för alla andra kritiska krav/behov. Dessa behöver kommunicera ut till områdesamsvariga vilka ytterligare mätetal och handlingsplaner som förväntas från högsta ledningen.

Strategiska, affärsmässiga och ekonomirelaterade målsättningar är tydliga i strategiprocessen och övergripande handlingsplaner finns.

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå förväntat resultat , både ur ett bredare intressentperspektiv som ur ett livscykelperspektiv.

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten utan undantag, och risker och möjligheter har identifierats och hanterats i ledningsprocessen. Samtliga standardkrav är hanterade i ledningssystemet. Sammantaget visar verksamhetens resultat överlag på att högsta ledningen avsätter tillräckliga resurser för att både förvalta och utveckla sitt verksamhetssystem.

Dokument
JSB är certifierade med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007.