Visselblåsartjänst

JSB strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik.
I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. 

Vår visselblåsartjänst
Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till närmaste chef på JSB eller HR-chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi här en möjlighet att anonymt rapportera din misstanke om oegentligheter.

Vad kan rapporteras?
Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera en misstanke om något förhållande som inte är i linje med JSBs värderingar och etiska principer och som allvarligt kan påverka bolagets organisation eller en människas liv eller hälsa. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning.

Så här hanteras ditt meddelande
För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, Hailey HR. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 
När din rapport är skickad hanteras den omgående av JSB Constructions visselblåsarkommitté.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Så här lämnar du ditt meddelande anonymt
Du rapporterar genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat meddelandet får du en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Kontakta oss