Sök bostad
Välkommen att söka hyresbostad hos oss på JSB

Fyll i formuläret nedanför för att skicka in din ansökan.

(Lägenhetsstorlek, anpassat boende, till exempel äldreboende eller studentlägenhet, eller annat önskemål)
Genom att skicka in dina uppgifter godkänner jag att JSB får hantera mina personuppgifter enligt nedan beskrivning.
Information om behandling av personuppgifter när bostad söks

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat at du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande.