Samhällsfastigheter

Konceptförskolor

Sedan 2019 har vi ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för upphandling av förskolor i hela landet. Avtalet ska göra det enklare för kommuner att beställa nyckelfärdiga förskolor av hög kvalitet med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus 

Av de elva byggföretag som tilldelades ramavtalet fick JSB:s förslag Förskolan Tallen högst avräkningspoäng. Tallen är en högkvalitativ byggnad i trä som med enkla, smarta lösningar och hållbara material skapar en god miljö för barnen. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret Wingårdhs.

Entreprenad

Vi arbetar med en bredd av projekt på entreprenad. Efterfrågan på bostäder, skolor och förskolor är störst, men specialprojekt och kommersiella fastigheter förekommer också. Bland projekten finns även renoveringar av befintliga fastigheter, både totalrenoveringar och större arbeten som stambyten och byte av balkonger och fönster.

Byggservice

Inom byggservice ser vi i första hand till att befintliga fastigheter är i gott skick. Uppdragen består huvudsakligen av ombyggnationer, fastighetsservice och underhåll, men även mindre nybyggnationer. Byggservice är i många fall en renodlad servicetjänst där våra erfarna hantverkare och flexibla arbetssätt möjliggör både löpande renoveringar och akuta uppdrag.

Kontakta oss