Hållbarhet
Omtanken om människor såväl som miljön runt omkring oss är något som ska känneteckna JSB. I grunden handlar det om trygghet för alla, från medarbetare och deras familjer till kunder, boende och brukare av våra hus och lokaler med omgivningar.
Vi arbetar kontinuerligt för att höja våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål.