Om JSB
Omtanken om människor såväl som miljön runt omkring oss är något som ska känneteckna JSB. I grunden handlar det om trygghet för alla, från medarbetare och deras familjer till kunder, boende och brukare av våra hus och lokaler med omgivningar.
Vi tar ansvar

Som byggföretag har JSB ett viktigt samhällsansvar och i vår affärsidé lyfter vi fram orden hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser som centrala i vårt dagliga arbete. Vårt synsätt och agerande är förankrade i JSB:s regler och riktlinjer liksom uppförandekod för medlemsföretaginom Sveriges Byggindustrier. Dokumenten är också verktyg för att visa att gällande lagstiftning tillämpas på respektive område.

Vi är representerade med kontor i Karlshamn, Karlskrona, Växjö, Kristianstad, Malmö och Stockholm. JSBs omsättningsprognos 2019 är ca 2,0 mdr kr. Antal anställda ca 350.

JSB är ett företag inom bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser.
Våra värderingar
  • Vi har fokus på våra viktigaste resurser- våra medarbetare och våra kunder.
  • Vi skall vara ett bra företag att arbeta med och arbeta för.
  • Vi skall kännetecknas av korta och snabba beslutsvägar.
  • Vi arbetar med målstyrning istället för detaljstyrning och vår filosofi är att ansvar och befogenhet skapar engagemang och motivation.
  • Vi fokuserar ”teamet” i organisationen. Samarbete och gemensam inlärning skapar bästa resultatet.
  • Vi har högt ställda affärsetiska värderingar- ”code of conduct”.

”om människor får ansvar och befogenhet skapas engagemang och motivation” – den bärande principen hos JSB är att ”äga sin uppgift”.

Affärsidé

JSB är ett byggföretag som ska bidra till ett bra samhälle genom fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser.

Vision

Under våra tak ska alla människor kunna jobba, trivas och skapa sina liv.

Företagspresentation