Utmanaren

När Pether Fredholm tog över John Svensson Byggnadsfirma AB 1997 var det med en känsla av att det lilla byggföretaget från Asarum skulle kunna bli en seriös utmanare i byggbranschen. Idag är JSB Construction AB ett av Sveriges största privata byggföretag. Det har vi lyckats med genom att alltid våga utmana och tänka nytt.

Vi utmanar oss själva
Det ligger i vårt DNA att söka efter nya vägar och lösningar. Vi ser ny kunskap som en förutsättning för att vi ska fortsätta göra framsteg. Vi lär oss hela tiden av varandra, våra kunder och våra kollegor i byggbranschen. Dessutom arbetar vi tillsammans med Sveriges främsta arkitekter för att bli ännu bättre på att bygga med hög designgrad till ett bra pris.

Vi utmanar kunden
För oss är det viktigt med transparens. Därför utmanar vi våra kunder att våga testa samverkansformer som kräver extra mycket tillit och öppenhet av alla parter. Det är vår erfarenhet att projekt där man arbetar nära varandra över traditionella gränser öppnar upp för en högre grad av innovation och nytänkande.

Vi utmanar branschen
Vi vet att branschen kan bättre. Därför är det självklart för oss att ha ett starkt engagemang i initiativ som bidrar till en sund byggbransch. Vi engagerar oss med andra byggföretag i viktiga frågor som schyssta arbetsvillkor, säker arbetsmiljö och hållbarhet. Vi vet också att byggbranschen behöver nyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Där vill vi ligga i framkant och inspirera andra.

Vår mission

Våra hus ska bygga ett Sverige där alla kan bo, jobba och leva.

Affärsidé

JSB är ett byggföretag som ska bidra till ett bra sam­hälle genom fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser.

Hjärna
Med hjärna menar vi JSB:s rationella och kloka sätt att tänka och arbeta. Vi lär oss ständigt av varandra, våra kunder och alla andra som är involverade i våra projekt. Eftersom vi är verksamma inom fyra olika affärsområden har vi en bredd av kompetenser som vi kan nyttja för att förbättra vårt arbete.
Hjärta
Vi har med oss hjärtat i allt vi gör. Våra öppna och nära relationer med kunder och samarbetspartners är en av våra stora framgångsfaktorer. Genom att arbeta med transparenta, flexibla och tydliga samarbetsformer har vi blivit ett av Sveriges största byggföretag. Vi har starka värderingar när det gäller mångfald, hållbar utveckling och sund affärsetik. Vi menar det av hela hjärtat när vi säger att vi bryr oss om våra medarbetare, vår bransch och vårt samhälle.
Mage
När vi pratar om mage menar vi en känsla av positiv förväntan. En skön magkänsla. Som utmanare i branschen måste vi våga lita på magkänslan – annars skulle vi stå och stampa på samma ställe. Vi skapar en skön magkänsla för våra kunder och samarbetspartners med tydliga, smarta och öppna samarbetsformer. Genom att erbjuda bra hus som präglas av nytänkande, hållbarhet och kostnadseffektivitet kan vi leverera på högt ställda förväntningar.
Kontakta oss