Organisation

Vår verksamhet är indelad i fyra affärsområden: JSB Bostad, JSB Bostadsutveckling, JSB Entreprenad och JSB Byggservice. Affärsområdena drivs i nära samverkan för ökade synergier och ett starkare kunderbjudande.

Vårt huvudkontor och säte finns i Karlshamn. Övriga plats- och filialkontor ligger i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ronneby, Karlskrona och Växjö.

Ledningsgrupp

Anders Johansson
Regionchef
Pether Fredholm
VD
Petra Waltersson
Hållbarhetschef
Dan Nilsson
Ekonomichef
André Ilvemark
Regionchef
Jan Johansson
Personal- & Arbetsmiljöchef
Peter Axelsson
Regionchef
Johan Persson
Affärsområdeschef

Styrelse

Klas Ralvert, Ordförande
Peter Falk, Advokat
Anders Olsson
Pether Fredholm, VD