Vår filosofi

JSB är ett av Sveriges största privata byggföretag. Vi bygger och underhåller bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter över hela Sverige.

Det som kännetecknar oss är vår omtanke om människor och miljön. Vår affärsidé är att bidra till ett bra samhälle genom fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. I grunden handlar det om trygghet för alla – från våra medarbetare och deras familjer till kunder, boende och brukare av våra hus och lokaler.

Kontakta oss