Kombohus nästa generation

JSB har varit en långsiktig partner till Sveriges Allmännytta sedan 2011. I juni 2020 tilldelades vi ett ramavtal för att bygga en ny generation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus som inte ger avkall på varken standard, flexibilitet eller kvalitet.

Kombohus nästa generation

Kombohus Bo Punkt

Kombohus Bo Punkt är ett flerfamiljshus i 2–8 våningar med hög flexibilitet. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Huskropparna kan anpassas efter miljö och planförutsättningar. Allt är valbart och utbytbart runt ett centralt trapphus som kan ta upp nivåskillnader, förhöjd bottenvåning och sockel. Där förutsättningarna kräver kan trapphuset göras om till ett Tr2-trapphus.

Läs mer om Bo Punkt
 

Kombohus Bo Lamell

Kombohus Bo Lamell är ett flerfamiljshus i 2–5 våningar med hög flexibilitet. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Det kan byggas fristående, ihopkopplat eller i kvartersform och passar lika bra i ny som i äldre bebyggelse. Utformningen av huset kombineras efter kundens behov genom sammankoppling av de olika huskropparna.

Läs mer om Bo Lamell

Trygga Boendet

Våra prisbelönta typhus i Trygga Boendet  finns i flera utföranden och kan anpassas efter olika målgrupper och upplåtelseformer. De passar lika bra för nya bostadsområden som för komplettering till befintlig bebyggelse i både större städer och mindre samhällen.

Trygga Boendet

Trygga Boendet Kombo Bas 4-spännare

Trygga Boendet Kombo Bas är ett nyckelfärdigt kompletteringshus på 2–8 våningar med 4 lägenheter per plan. Utöver en hög standard erbjuds en tillvalslista med bland annat inglasning av balkonger, fiber till lägenheterna samt förrådsbyggnad och miljöhus på tomten. Huset uppförs vanligtvis med komplementbyggnader som lägenhetsförråd, miljörum och cykelförvaring.

Trygga Boendet Kombo Bas 6-spännare

Trygga Boendet Kombo Bas är ett nyckelfärdigt kompletteringshus på 2–8 våningar med 6 lägenheter per plan. Utöver en hög standard erbjuds en tillvalslista med bland annat inglasning av balkonger, fiber till lägenheterna samt förrådsbyggnad och miljöhus på tomten.  Huset uppförs vanligtvis med komplementbyggnader som lägenhetsförråd, miljörum och cykelförvaring.

Trygga Boendet City

Trygga Boendet City är ett klassiskt lamellhus med genomgående och enkelsidiga lägenheter som uppfyller dagens bullerkrav. Konceptet har alla förutsättningar för seriell produktion och byggs med möjlighet till kontorslokaler i bottenvåningen med förutsättningar för genomgående entréer och halvtrappor. Planlösningarna är flexibla och husen byggs i 3–6 våningar.

Trygga Boendet Kvarter

Att bygga flerbostadshus i lägen nära kollektivtrafik är många gånger en förutsättning för att kunna bygga överhuvudtaget. Trygga Boendet Kvarter är ett flexibelt koncept som gör det möjligt att bygga kvarter kostnadseffektivt och standardiserat. Konceptet består av nio byggdelar med olika lägenhetskombinationer för öppna eller slutna kvarter i bullriga miljöer. Husen kan byggas i 3–6 våningar.

Bo Mini

Bo Mini erbjuder öppna och ljusa ettor och tvåor i 2–6 våningar till fast pris. Flexibiliteten och en mängd valmöjligheter gör att lösningarna kan anpassas till boende i alla åldrar och för olika behov. Välplanerade kökslösningar och andra praktiska ytor gör lägenheterna yteffektiva med goda förvaringsmöjligheter. Rymliga balkonger, som skapar ett extra rum i utemiljö, är standard för lägenheter på 2 rok och erbjuds som tillval för 1 rok.

Care & Comfort

Care & Comfort

Care & Comfort gör det enklare för kommuner att bygga smarta boenden där äldre kan känna trygghet och ges möjlighet till social samvaro. Husen är 3–6 våningar med sex lägenheter på varje plan. Care & Comfort tar hänsyn till Boverkets byggregler och kraven på förhöjd tillgänglighet. Med bland annat nätanslutna brandlarm, gemensamhetslokal på entréplan med 2,70 meters takhöjd och separat entré uppfyller Care & Comfort förutsättningarna för bidrag till trygghetsboende.

Kontakt

Johan Persson
Affärsområdeschef JSB Bostad