Pukslagarvägen

Pukslagarvägen

I Gävles största bostadsområde Bomhus färdigställde JSB under 2018 sitt första projekt inom typhuskonceptet Care & Comfort. Det avsåg två lägenhetshus för hyresgäster över 65 år som vill fortsätta leva ett aktivt liv.

Projektet har fått namnet Pukslagarvägen och är ett trygghetsboende för äldre hyresgäster som vill behålla sin självständighet men samtidigt har ett visst behov av stöd. I ett av husen finns en gemensamhetslokal för den som vill umgås med sina grannar. Byggherren är Gävles kommunala bostadsföretag AB Gävlegårdarna.

Pukslagarvägen är JSB:s första Care & Comfort-projekt. Platschef Mats Nilsson menar att bolagets långa erfarenhet av liknande projekt har underlättat i arbetet:
– JSB har byggt typhus i sex år och vi har inarbetade rutiner med underleverantörer
och samarbetspartners. Eftersom husen är industrialiserade och standardiserade består projekten av ungefär samma arbete varje gång, men vi förfinar våra processer med varje ny erfarenhet.
Bostäderna är fördelade i två trevåningshus med sammanlagt 35 lägenheter med ett, två eller tre rum och kök. Samtliga lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare, säkerhetsdörr och balkong. Utöver de standardfunktioner Care & Comfort erbjuder har Gavlegårdarna valt att tilläggsanpassa byggnaden med kompletterande övervakning och digitala lås till både dörrar och postboxar.
Projektet blev klart för inflyttning i december 2018 och så gott som alla lägenheter har blivit uthyrda.

Byggfakta

Projekt
Bostäder
Konceptbostäder
Care & Comfort
Kund
Gävlegårdarna
Plats
Bomhus, Gävle
Status
Färdigställt december 2018