Error message

Notice: Undefined index: cookie-agreed in basetheme2_preprocess_html() (line 4 of themes/custom/basetheme2/basetheme2.theme).
basetheme2_preprocess_html(Array, 'html', Array)
call_user_func_array('basetheme2_preprocess_html', Array) (Line: 287)
Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('html', Array) (Line: 422)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 201)
Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array) (Line: 162)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 564)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 163)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.view') (Line: 163)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 80)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 709)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)

Vi bygger för fler

Sverige har bostadsbrist. Vi har haft en snabb befolkningsökning, men det är inte hela förklaringen. Vi har brist på bra boenden som alla har råd med. Bara en av fem förstagångsköpare kommer in på marknaden idag.* Vi har också brist på offentliga lokaler, särskilt skolor och förskolor**. Hälften av alla kommuner larmar om ett underskott på boenden för äldre – en grupp som växer snabbare än någon annan.*** Sverige, vi måste agera. Vi måste bygga för fler.

Dags för förändring

Byggbranschen måste ta stora kliv framåt. Vi är sena med att nyttja digitaliseringens möjligheter, har utbredda problem med osund konkurrens och har på många håll svårt att möta dagens krav på hållbarhet. Förändring tar tid och om vi ska komma ikapp samtiden är det hög tid att vi börjar förändras.
Pether Fredholm
Styrelseordförande JSB
Pether Fredholm

Ett föredöme för branschen

JSB arbetar aktivt för att vara ett föredöme och en god företrädare i hållbarhetsfrågor som rör vår bransch. Vi engagerar oss tillsammans med andra byggföretag i Sverige i viktiga frågor som schyssta arbetsvillkor, säker arbetsmiljö och sund konkurrens. Där ska vi inte konkurrera utan hela branschen måste hjälpas åt.
Petra Waltersson
Affärs- och verksamhetschef JSB

Alla ska ha råd attbo bra

Sverige har brist på bra boenden som alla har råd med. Unga människor och ensamhushåll drabbas hårdast. Att bygga för alla borde vara en självklarhet.

Image
Alla ska ha råd att bo bra

Växandebehov

Sverige växer snabbt. Det gör också behovet av både bostäder och samhällsfastigheter som skolor, förskolor, vårdboenden, sjukhus och andra offentliga lokaler inom vård och utbildning. I genomsnitt behöver Sverige 66 090 nya bostäder per år fram till 2025. Dessutom behövs 700 nya förskolor, 400 nya skolor och 150 äldreboenden till 2022.

En nystandard

Många bostadsområden som byggdes 1961–1975 har omfattande behov av upprustning. Över 300 000 bostäder från den tiden är i akut behov av renoveringar. Det är en prioriterad fråga att höja standarden i dessa lägenheter och se till att de möter dagens hållbarhetskrav.

Image
En kvinna och ett barn i en rutschkana

Helalandet räknas

Bristen på bra bostäder sträcker sig långt utanför våra största städer. 2019 angav 82% av kommunerna ett underskott på den lokala bostadsmarknaden. Samtidigt ökar efterfrågan på boenden av alla storlekar, framför allt i centralorterna. Det är viktigt att bygga mer där Sverige växer.

JSB måste

Vi på JSB måste göra mer. Vi måste fortsätta utveckla vårt erbjudande och våra arbetssätt så att vi kan möta framtidens utmaningar. Vi måste rekrytera både fler och bredare. Vi måste fortsätta satsa på kompetensutveckling. Vi måste fortsatt vara en stark röst för en sund byggbransch.

Våra kunder måste

Våra kunder måste göra mer. De måste ställa krav på bra arbetsmiljö hos sina leverantörer och underleverantörer. De måste våga vara öppna för nya samverkansformer där transparens, förtroende och nära samarbete är självklarheter. De måste efterfråga hållbara lösningar och utmana oss att tänka nytt.

Branschen måste

Branschen måste göra mer. Vi måste samarbeta i frågor om säkerhet och sund konkurrens. Vi måste sätta prestige i att bygga för fler. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vi måste jobba aktivt för en jämlik och inkluderande byggbransch där alla känner sig välkomna.

Beslutsfattarna måste

Beslutsfattarna i Sverige måste göra mer. De måste underlätta nybyggnation av samhällsfastigheter och bostäder. De måste se till att fler unga kan komma in på bostadsmarknaden. De måste vara ett mer aktivt stöd till byggbranschens engagemang för en sundare branschmiljö och fortsätta driva igenom initiativ som försvårar ekonomisk brottslighet och svart arbetskraft.