Bo Lamell - En ny generation Kombohus

Bo Lamell

Sedan den 1 juni finns en ny generation kombohus för avrop för Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalet sträcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus i ny ännu mer flexibel tappning. Bo Lamell är ett av JSB:s bidrag till Kombohusen - en ny generation.

Bo Lamell är ett av JSB:s två bidrag till den nya generationen kombohus. Det är ett hållbart flerfamiljshus med bred flexibilitet av bostadslösningar anpassat efter kundens behov. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval. Utformningen av byggnaden kombineras efter kundens behov genom sammankoppling av de olika huskropparna.

Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi.

Bo Lamell har en förvaltarvänlig central kärna med el, VVS och vertikala kommunikationer för människor tillgängligt från trapphuset.

Den goda energiprestandan på 51.1 kWh/km ligger långt under dagens BBR-krav på energianvändning vilket möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Arkitektens ord

Peter Lingstrand om Bo Lamell

Ett bostadshus som är flexibelt ur flera synpunkter och kan byggas fristående, ihopkopplat och även i kvartersform.

Passar lika bra i ny som i äldre bebyggelse. En ljus välkomnande trapphus med variabla lägenhetsstrukturer grupperade på tre sidor av detsamma. Inom samma bya kan trapphus anpassas efter varierande marknivåer, krav på högre bottenvåning, genomgående entré samt utrymningskrav såsom tr2 trapphus.

I och med vald disponering uppnås en tyst sida. Balkongen kan varieras mellan gatufasad och gårdsfasad. Variabla lägenhetsstorlekar och ytor ger en stor flexibilitet i valet av lägenhetsfördelning. Det finns ett flertal fasadalternativ såsom puts, betong, tegel och trä att välja mellan vilket ger en stor variationsrikedom.

Även balkongfronten kan väljas i flertal alternativ såsom glas i perforerad plåt alternativt brännlackerat ”pinnaräcke”. 

Antal våningsplan: 2-5 våningar

Lägenhetstyper: 1-4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättninga av lägenheter: Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Tak: Sadeltaket kan varieras i material för beklädnad; papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger: Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda: 51,1 kWh per kvm. Detta är långt under dagens BBR krav på energianvändning och möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Fasad: Fogfri. Putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation.
De avvikande materialet kan anpassas efter bostadsföretagets önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Förvaltning: Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.

Jag vill bygga Kombohus - Hur gör jag?

Gå till kombohuset Bo Punkt