Både för individen och planeten

Vår idé

Med sin tydliga och lekfulla gestaltning är Förskolan Tallen en trygg plats att växa på. Med trivsamma miljöer finns här goda förutsättningar för att främja kreativitet, pyssel och lek.

Tack vare sin träkonstruktion har Tallen ett lågt koldioxidavtryck. Träet bidrar till rogivande rum som skapar behagliga och trygga inomhusmiljöer för barnen. Förskolan är gestaltad så att byggnaden kan anpassas i storlek och form och på så sätt optimeras till respektive plats.

En tydlig gestalt som är fin att titta på och lätt att känna igen. Med enkla, smarta lösningar och hållbara material skapar vi i en god miljö för barnen och för verksamheten. En miljö som tar sitt ansvar för en hållbar framtid, både för individen och för planeten.

Koncepttyper

För att kunna placeras i olika omgivningar och med olika kontext visar vi hur förskolan Tallen kan ta olika form tack vare sitt modulära system.

Koncepttyp A alt. 1

BTA 949 

2 enheter i en våning

Koncepttyp A 1 har ett våningsplan med 2 enheter och är anpassat för 72 barn och en personalstyrka 14 st. Konceptet har en byggnadsarea på 1305 kvm med en pedagogisk yta på 434 kvm och en barnyta på 604 kvm. 

Läs mer
Vad ingår?

Förtydligande av gränsdragning mellan fast och lös inredning som ingår i anbud, se separat dokument:
Inredningslista och rumsbeskrivning. Gäller samtliga planer.

Tillval
 • Fast pris för tillval/optioner som avropas i samband med avrop av förskolebyggnad kontakta oss.
 • Avfallskvarn i storkök
 • Fasad av träpanel
 • Fasad av fibercementskivor
 • Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum
 • Fast solavskärmning Fasad 1-4
 • Golvvärme
Prislista
Anbudsområde A1 (södra Sverige - del Stormalmö)
34 960 000
Anbudsområde A1 (södra Sverige - del övriga södra Sverige)
34 960 000
Anbudsområde A2 (västra Sverige - del Storgöteborg)
35 670 000
Anbudsområde A2 (västra Sverige - del övriga västra Sverige)
35 670 000
Anbudsområde A3 (mellersta Sverige - del Storstockholm)
34 960 000
Anbudsområde A3 (mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige)
35 670 000
Anbudsområde A4 (norra Sverige - del Norrlandskusten)
36 200 000
Anbudsområde A4 (norra Sverige - del övriga norra Sverige)
37 260 000

BTA: 949 kvm 
BRA (A-temp): 867 kvm 
LOA: 830kvm 
BYA: 1305 kvm 

Pedagogisk yta: 434 kvm 
Barnyta: 604 kvm 
Yta per barn: 12 kvm 
(BRA / barn ) 
Enheter: 2 st 
Baser: 4 - 6 st 
Antal barn: 72 st 
Personal: 14 st

Dokument

Koncepttyp A alt. 2

BTA 946

2 enheter i en våning

Koncepttyp A 2 har ett våningsplan i vinkel med 2 enheter och är anpassat för 72 barn och en personalstyrka på 14 st. Konceptet har en byggnadsarea på 1289 kvm med en pedagogisk yta på 425 kvm och en barnyta på 588 kvm.

Läs mer
Vad ingår?

Förtydligande av gränsdragning mellan fast och lös inredning som ingår i anbud, se separat dokument:
Inredningslista och rumsbeskrivning. Gäller samtliga planer.

Tillval

Fasta priser för tillval/optioner som avropas i samband med avrop av förskolebyggnad - kontakta oss.

 • Avfallskvarn i storkök
 • Fasad av träpanel
 • Fasad av fibercementskivor
 • Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum
 • Fast solavskärmning Fasad 1-4
 • Golvvärme
   
Prislista
Anbudsområde A1 (södra Sverige - del Stormalmö)
35 070 000
Anbudsområde A1 (södra Sverige - del övriga södra Sverige)
35 070 000
Anbudsområde A2 (västra Sverige - del Storgöteborg)
35 680 000
Anbudsområde A2 (västra Sverige - del övriga västra Sverige)
35 680 000
Anbudsområde A3 (mellersta Sverige - del Storstockholm)
35 070 000
Anbudsområde A3 (mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige)
35 680 000
Anbudsområde A4 (norra Sverige - del Norrlandskusten)
36 300 000
Anbudsområde A4 (norra Sverige - del övriga norra Sverige)
37 680 000

BTA: 946 kvm
BRA (A-temp): 863 kvm 
LOA: 816 kvm 
BYA: 1289 kvm

Pedagogisk yta: 425 kvm 
Barnyta: 588 kvm 
Yta per barn: 12 kvm
(BRA / barn ) 
Enheter:
Baser: 4 - 6 st 
Antal barn: 72 st 
Personal: 14 st

Dokument

Koncepttyp B

BTA 1320

3 enheter i en våning

Koncepttyp B har ett våningsplan med 3 enheter och är anpassat för 108 barn och en personalstyrka på 21 st. Konceptet har en byggnadsarea på 1782 kvm med en pedagogisk yta på 641 kvm och en barnyta på 887 kvm.

Läs mer
Vad ingår?

Förtydligande av gränsdragning mellan fast och lös inredning som ingår i anbud, se separat dokument:
Inredningslista och rumsbeskrivning. Gäller samtliga planer.

Tillval

Fasta priser för tillval/optioner som avropas i samband med avrop av förskolebyggnad - kontakta oss.

 • Avgående om mottagningskök
 • Avfallskvarn i storkök
 • Stekbord/kombibord i storkök
 • Fasad av träpanel
 • Fasad av fibercementskivor
 • Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum
 • Fast solavskärmning Fasad 1-4
 • Golvvärme
Prislista
Anbudsområde B1 (södra Sverige - del Stormalmö)
45 000 000
Anbudsområde B1 (södra Sverige - del övriga södra Sverige)
45 000 000
Anbudsområde B2 (västra Sverige - del Storgöteborg)
45 750 000
Anbudsområde B2 (västra Sverige - del övriga västra Sverige)
45 750 000
Anbudsområde B3 (mellersta Sverige - del Storstockholm)
45 000 000
Anbudsområde B3 (mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige)
45 750 000
Anbudsområde B4 (norra Sverige - del Norrlandskusten)
46 510 000
Anbudsområde B4 (norra Sverige - del övriga norra Sverige)
47 800 000

BTA: 1320 kvm
BRA (A-temp): 1232 kvm 
LOA: 1173 kvm 
BYA: 1782 kvm 


Pedagogisk yta: 641 kvm 
Barnyta: 887 kvm 
Yta per barn: 11,4 kvm 
(BRA / barn ) 
Enheter: 3 st 
Baser: 6- 9 st 
Antal barn: 108 st 
Personal: 21 st

Dokument

Koncepttyp C

BTA 1379

3 enheter i två våningar

Koncepttyp C har två våningsplan med 3 enheter och är anpassat för 80-120 barn och en personalstyrka på 21 st. Konceptet har en byggnadsarea på 809 kvm/våning med en sammanlagd pedagogisk yta på 860 kvm och en barnyta på 1201 kvm.

Läs mer
Vad ingår?

Förtydligande av gränsdragning mellan fast och lös inredning som ingår i anbud, se separat dokument:
Inredningslista och rumsbeskrivning. Gäller samtliga planer.

Tillval

Fasta priser för tillval/optioner som avropas i samband med avrop av förskolebyggnad - kontakta oss.

 • Avgående om mottagningskök
 • Avfallskvarn i storkök
 • Stekbord/kombibord i storkök
 • Tillkommande om högfartshiss
 • Fasad av träpanel
 • Fasad av fibercementskivor
 • Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum
 • Fast solavskärmning Fasad 1-4
 • Golvvärme
   
Prislista
Anbudsområde C1 (södra Sverige - del Stormalmö)
46 780 000
Anbudsområde C1 (södra Sverige - del övriga södra Sverige)
46 780 000
Anbudsområde C2 (västra Sverige - del Storgöteborg)
47 590 000
Anbudsområde C2 (västra Sverige - del övriga västra Sverige)
47 590 000
Anbudsområde C3 (mellersta Sverige - del Storstockholm)
46 780 000
Anbudsområde C3 (mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige)
47 590 000
Anbudsområde C4 (norra Sverige - del Norrlandskusten)
48 350 000
Anbudsområde C4 (norra Sverige - del övriga norra Sverige)
49 780 000

BTA: 1379 kvm
BRA (A-temp): 1275 kvm 
LOA: 1215 kvm 
BYA: 809 kvm

Pedagogisk yta: 642 kvm
Barnyta: 892 kvm 
Yta per barn: 11,8 kvm 
(BRA / barn ) 
Enheter: 3 st 
Baser: 6 - 9 st 
Antal barn: 80-120 st 
Personal: 21 st

Dokument

Koncepttyp D alt. 1

BTA 1845

4 enheter i två våningar

Koncepttyp D 1 har två våningsplan med 4 enheter och är anpassat för 144 barn och en personalstyrka på 28 st. Konceptet har en byggnadsarea på 1075 kvm/våningsplan med en sammanlagd pedagogisk yta på 860 kvm och en barnyta på 1201 kvm.

Läs mer
Vad ingår?

Förtydligande av gränsdragning mellan fast och lös inredning som ingår i anbud, se separat dokument:
Inredningslista och rumsbeskrivning. Gäller samtliga planer.

Tillval

Fasta priser för tillval/optioner som avropas i samband med avrop av förskolebyggnad - kontakta oss.

 • Avgående om mottagningskök
 • Avfallskvarn i storkök
 • Stekbord/kombibord i storkök
 • Tillkommande om högfartshiss
 • Fasad av träpanel
 • Fasad av fibercementskivor
 • Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum
 • Fast solavskärmning Fasad 1-4
 • Golvvärme
   
Prislista
Anbudsområde D1 (södra Sverige - del Stormalmö)
54 080 000
Anbudsområde D1 (södra Sverige - del övriga södra Sverige)
54 080 000
Anbudsområde D2 (västra Sverige - del Storgöteborg)
54 900 000
Anbudsområde D2 (västra Sverige - del övriga västra Sverige)
54 900 000
Anbudsområde D3 (mellersta Sverige - del Storstockholm)
54 080 000
Anbudsområde D3 (mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige)
54 900 000
Anbudsområde D4 (norra Sverige - del Norrlandskusten)
55 910 000
Anbudsområde D4 (norra Sverige - del övriga norra Sverige)
57 480 000

BTA: 1845 kvm
BRA (A-temp): 1714 kvm 
LOA: 1643 kvm 
BYA: 1075 kvm

Pedagogisk yta: 860 kvm
Barnyta: 1201 kvm 
Yta per barn: 11,9 kvm 
(BRA / barn ) 
Enheter: 4 st 
Baser: 8-12 st 
Antal barn: 144 st 
Personal: 28 st

Dokument

Koncepttyp D alt. 2

BTA 1869

4 enheter i två våningar

Koncepttyp D 2 har två våningsplan med 4 enheter och är anpassat för 144 barn och en personalstyrka på 28 st Konceptet har en byggnadsarea på 1056 kvm /våningsplan med en sammanlagd pedagogisk yta på 868 kvm och en barnyta på 1164 kvm.

Läs mer
Vad ingår?

Förtydligande av gränsdragning mellan fast och lös inredning som ingår i anbud, se separat dokument:
Inredningslista och rumsbeskrivning. Gäller samtliga planer.

Tillval
 • Avgående om mottagningskök
 • Avfallskvarn i storkök
 • Stekbord/kombibord i storkök
 • Tillkommande om högfartshiss
 • Fasad av träpanel
 • Fasad av fibercementskivor
 • Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum
 • Fast solavskärmning Fasad 1-4
 • Golvvärme
   
Prislista
Anbudsområde D1 (södra Sverige - del Stormalmö)
54 240 000
Anbudsområde D1 (södra Sverige - del övriga södra Sverige)
54 240 000
Anbudsområde D2 (västra Sverige - del Storgöteborg)
55 160 000
Anbudsområde D2 (västra Sverige - del övriga västra Sverige)
55 160 000
Anbudsområde D3 (mellersta Sverige - del Storstockholm)
54 240 000
Anbudsområde D3 (mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige)
55 160 000
Anbudsområde D4 (norra Sverige - del Norrlandskusten)
56 080 000
Anbudsområde D4 (norra Sverige - del övriga norra Sverige)
57 650 000

BTA: 1869 kvm
BRA (A-temp): 1721 kvm 
LOA: 1660 kvm 
BYA: 1056 kvm

Pedagogisk yta: 868 kvm 
Barnyta: 1164 kvm 
Yta per barn: 12 kvm 
(BRA / barn ) 
Enheter: 4 st 
Baser: 8-12 st *
Antal barn: 144 st 
Personal: 28 st

Dokument

Modularitet

Konceptet är uppbyggt kring en och samma grundenhet. Enheten är den trygga hemvisten för två till tre baser. Varje enhet har en egen entré mot byggnadens gårdssida. Entré och interna rumssamband är organiserade så att förskolan lätt kan skalas upp och fler enheter kan adderas på olika sätt.

Grundenheterna förbinds via en gemensam del som innehåller stödfunktioner och gemensamma pedagogiska ytor. Enheter kan kopplas till den gemensamma delen av skolan på tre sidor. På så sätt blir konceptet både anpassningsbart efter olika tomter, men det finns även en inbyggd möjlighet till tillbyggnad.

Enheten

Varje enhet har en egen entré. Härifrån når man torkrum och RWC. Vidare kommer man in i enheten eller mot de gemensamma ytorna. Enheten innehåller tre baser. Varje bas består av ett större allrum samt ett mindre rum med plats för vila. I allrummet finns generöst med förvaring och ett pentry där pedagogerna kan förbereda mellanmål mm. Här finns platser för alla barn där man kan äta eller ha verkstad med pyssel. Det finns också vägg att projicera på och framför denna väggen kan man ha teater eller samlas i ring och sjunga.

Det gemensamma kapprummet utgör en extra lekyta med närhet till lekförråd och med plats för rörelse. Två generösa lanterniner släpper in behagligt med dagsljus till detta inre rum. Här finns förvaring för kläder och interiöra strukturer som delar upp ytan och skapar mindre rum i rummet. Färg och form är viktiga i rummet både för tydlighet och för lek. Gatan med hus som står i mitten av rummet fungerar som sittmöbel och lekstruktur.

Enheten är dimensionerad för 36 barn och 7 pedagoger. Önskar förskolan arbeta med två baser är enhetens tredje bas placerad så att den istället kan användas som en ateljé. Vid fördelning på två baser ombesörjer varje bas 18 barn, medan vid tre baser endast 12 barn, varför de två primära allrummen är något större.

Via entréns skofria zon nås förskolans gemensamma delar. I entrén finns även en invändig trappa i de koncepttyper som utgör två våningar. BRA / enhet: 273 kvm Observera att lös inredning och textilier ej ingår i kalkyl.

Gemensamma ytor

I byggnadsdelen för gemensamma ytor erbjuds en förskolegemensam pedagogisk yta. Med stora glaspartier och direkt access mot gården ligger detta rum mellan enheterna, i anslutning till storköket. Vi föreslår att utnyttja dessa ytor som kreativa rum där barnens lust att skapa och utforska uppmuntras. Det främjar ett kreativt arbetssätt för pedagogerna och erbjuder ett stort mervärde till förskolan. Här finns plats för ateljé och verkstad eller rytmik, sång och teater.

Alternativt kan ytan användas som matsal om förskolan prioriterar att äta gemensamt. Oavsett ytans användningsområde finns här möjlighet till större samlingar såsom föräldramöten och terminsavslutningar. Vikväggar eller avgränsande textiler gör det möjligt att till vardags avgränsa till två eller tre mindre rum anpassade för en basgrupp.

Flexibilitet

I Tallen finns möjlighet att arbeta på många olika sätt. Verksamheten väljer fritt hur de vill använda de olika rummen.

Här visas tre förslag.

Superateljén

Här är enheterna uppdelade i tre baser med 12 barn i varje enhet. Barnen har nu mer plats i allrummen per barn och även måltiderna intas här. I förskolans gemensamma ytor finns två "superateljéer" med mycket ljus som uppmuntrar barnens lust till skapande! Här finns plats att utforska färg, form och material. Närheten till gården bidrar med ytterligare skapandemöjligheter.

Närateljén

Här är enheterna uppdelade i två baser med 18 barn i varje enhet. Det tredje rummet fungerar som en gemensam närateljé. Barnen äter i omgångar i den gemensamma matsalen.

Mixen

De äldre barnen är uppdelade i två baser om 18. I denna delen av skolan finns en närateljé. De yngre barnen är uppdelade i 3 baser om 12 barn.

I de gemensamma ytorna finns en "superateljé" med mycket ljus och ett rytmik- och teaterrum som kan nyttjas till olika aktiviteter under dagen.

Barnens dag

Kapprummet och lektorget är det första som möter barnen. Med sin härliga rymd och sina taklanterniner samsas aktiviteter för att utnyttja all yta. Allrummet är barnens trygga hemmamiljö. Här ges plats åt stillsam lek och pyssel. I alteljén får kreativiteten sprudla! Här uppmuntras lustfyllt skapande och sökande. Grupprummet är en skön och behaglig yta. Ett ombonat rum för vila och avslappning.

Pedagogens dag

Pedagogerna delar kapprum med barnen för att kunna ha uppsikt men har även ett kontor och eget omklädningsrum med dusch. I personalutrymmen är paletten lågmäld. Här finns rum att återhämta sig för att kunna må bra hela dagen.

Fasaden

Träbyggnaden erbjuder en varm och välkomnande känsla. Takets vertikalitet i form av listtäckning övergår i en fasadbeklädnad av stående träpanel. 

Det finns även möjlighet att beklä byggnaden med andra fasadmaterial som t ex träspån eller fibercement. De synliga takbalkarna under det utskjutande taket trappas av i sin profil och ger på så sätt takutsprånget ett lätt och ärligt uttryck. Vertikala element såsom takstolar, pelare och lockpanel skapar en jämn rytm iden annars lekfulla fasaden.
 

Storkök

Vårt storkök uppfyller samtliga krav i enlighet med bilaga 11 i förfrågansunderlaget för SKL Kommentus inköpscentrals upphandling av förskolebyggnader.

Till anbudet har storkök i två storlekar tagits fram. Ett mottagningskök på ca. 65 kvm för koncepttyp A och ett tillagningskök på ca. 90 kvm för koncepttyper B, C och D. Vagnhallens dörrar i tillagningsköket kan placeras så att logistiken riktas mot hiss och passage eller med direkt kontakt mot den eventuella matsalen. Observera att ytor för dietkök inte har efterfrågats i programmet varför förslagen inte innehåller något sådant. Ett dietkök skulle däremot vara en lämplig komplettering.

Avropsberättigade områden

Här ser ni vilka geografiska områden som är avropsberättigade.

Norra Sverige

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län

Mellersta Sverige

Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Upplands län
Stockholms län
Södermanlands län
Östergötlands län
Gotlands län

Västra Sverige

Västra Götalands län 
Hallands län

Södra Sverige

Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län

Faq

Här kommer ni hitta frågor och svar på några av de vanligaste frågorna kring vårt förskolekoncept Tallen.

Kontakta JSB

Har ni funderingar eller vill komma i kontakt med oss, fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Kontaktformulär