Bo Punkt - En ny generation kombuhus

Bo Punkt

Sedan den 1 juni finns en ny generation kombohus för avrop för Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalet sträcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus i ny ännu mer flexibel tappning. Bo Punkt är ett av JSB:s bidrag till Kombohusen - en ny generation

Bo Punkt är ett av JSB:s två bidrag till den nya generationen kombohus. Det är ett hållbart flerfamiljshus med hög flexibilitet av bostadslösningar anpassat efter kundens behov. Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval.

Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi. Huset har en förvaltarvänlig central kärna med el, VVS och vertikala kommunikationer för människor tillgängligt från trapphuset.

Den goda energiprestandan på 40.4 kWh/km ligger långt under dagens BBR-krav på energianvändning vilket möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Arkitektens ord

Så här beskriver arkitekten Peter Lingstrand Bo Punkt:

Ledorden har varit variation, flexibilitet och harmoni med hänsyn till olika förutsättningar och omgivningar. Tanken är en helhetssyn med ett hus som är kostnadseffektivt och anpassningsbart efter de flesta förutsättningar.

Flexibilitet och kreativa lösningar gäller avseende lägenhetstyper och ytor. Allt är valbart och utbytbart runt ett centralt trapphus. Ett trapphus som kan ta upp nivåskillnader, förhöjd bottenvåning och sockel samt även göras till ett TR2 trapphus där förutsättningarna så kräver. Hushöjder som kan varieras, till och med olika höjder på lägenhetsklossarna runt trapphuset om det skulle finnas ett önskemål. Detta gör att huset kan anpassas i sin form efter miljö och planförutsättningar.

Den tunga stommen är alltid av betong men fasaden kan fås med olika utryck genom byte av fasadmaterial såsom puts, betong, tegel, plåt eller betong vilket gör att huset samordnar efter sin omgivning. Det är hållbart och effektivt ur energi- och tekniksynpunkt med värmetrög stomme och ur ett 100 års perspektiv står sig huset bra i miljöhänseende.

Antal våningsplan: 2-8 våningar

Lägenhetstyper: 1-4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättninga av lägenheter: Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Tak: Taket kan varieras i både material för beklädnad och i utformning; valmat, sadel och platt tak med beklädning av papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger: Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda: 40,4 kWh per kvm. Möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Fasad: Fogfri. Putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation.
De avvikande materialet kan anpassas efter bostadsföretagets önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Förvaltning: Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi. Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.

Jag vill bygga Kombohus - Hur gör jag?