Bo Punkt En ny generation kombohus

Bo Punkt

Sedan den 1 juni 2020 bygger JSB den nya generationens kombohus för Sveriges Allmännyttiga bostadsbolag. Ramavtalet sträcker sig över 6 år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet. Bo Punkt är ett av de två nya koncepthusen som är redo för avrop.

Bo Punkt är ett flerfamiljshus i 2–8 våningar med hög flexibilitet. Huset är uppbyggt runt ett centralt trapphus som kan ta upp nivåskillnader, förhöjd bottenvåning och sockel. Det innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval.

Ovanligt flexibel huskropp
Husets höjd kan varieras i hög grad för att anpassas efter miljö och planförutsättningar. Det är till och med möjligt att bygga lägenhetsklossarna runt trapphuset i olika höjder. Med enkla medel kan trapphuset göras om till ett Tr2-trapphus.

Långsiktig hållbarhet
Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Den tunga stommen i miljöklassad betong är värmetrög vilket  också gör huset hållbart och effektivt ur ett energi- och teknikperspektiv. 

Arkitektens ord

Ett bostadshus som är flexibelt ur flera synpunkter och kan byggas fristående, ihopkopplat och även i kvartersform. Passar lika bra i ny som i äldre bebyggelse.

Peter Lingstrand

Specifikationer

Antal våningsplan:  2-8 våningar.

Lägenhetstyper: 1-4 rum och kök. Samtliga lägenhetstyper kan variera i yta, placering och planlösning.

Sammansättning av lägenheter: Möjlighet till en mycket flexibel sammansättning av lägenheter, där yta och lägenhetstyp kan variera i hög grad.

Tak: Taket kan varieras i både material för beklädnad och i utformning; valmat, sadel och platt tak med beklädning av papp, betong, tegel eller plåt.

Balkonger: Huset har fyra olika varianter av balkongfronter; glas, perforerad plåt och två varianter av pinnräcke. Inglasning av balkong är möjligt.

Energiprestanda: 40,4 kWh per kvm. Möjliggör ansökan om energibidrag utan ytterligare åtgärder.

Fasad: Fogfri. Putsas i valfri NCS-kulör. Bottenvåningen och partier mellan fönster i avvikande material bryter av och skapar liv och variation. Det avvikande materialet kan anpassas efter bostadsföretagets önskemål; exempelvis trä, bricksten, plåt, fibercement eller puts i annan kulör.

Förvaltning: Huset är baserat på långsiktig hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv med minimalt underhåll. Stommen är tung och beständig av miljöklassad betong med goda egenskaper avseende brand, ljud och energi. Huset har en förvaltarvänlig central kärna med vertikala kommunikationer för människor, el och VVS tillgängligt från trapphuset.
 

Kontakt

Johan Persson
Affärsområdeschef JSB Bostad