Certifiering
JSB är tredjepartscertifierad inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö
Kvalité, miljö och arbetsmiljö är inget nytt för JSB.

 

Däremot ger certifieringar ett större fokus i det dagliga arbetet med ett ständigt pågående förbättringsarbete som ger ordning och reda.

Certifieringarna är kvitton på att JSB:s verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard enligt ISO 9001:2015 för kvalité, ISO 14001:2015 för miljö samt OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö. Certifikaten som utfärdats av RISE gäller JSB:s hela verksamhet.

Varför certifiering?
  • Ökar säkerhet och trygghet för alla.
  • Förebygger olyckor och värnar om miljön.
  • Ökar konkurrenskraften vid upphandling.
  • JSB är en föregångare driver kvalitetsfrågan på marknaden.
  • Skapar ordning och reda.
  • Ökar medvetenheten och skapar ett större engagemang i organisationen.
  • JSB tar ansvar.
  • Skapar förutsättningar för hållbarhet och långsiktig strategisk marknadsnärvaro.
  • Kunderna har ett kvitto på att JSB kontinuerligt blir granskade av oberoende revisorer.
​Revisionsledare Jonas Madsen från RISE skriver i 2019 års revisionsrapport:

”Företagets ledning har arbetat strukturerat och alltmer systematiskt för varje år vi följt dem under certifieringen. Idag är alla processer mer transparenta och tydliga i organisationen. Även organisationen; alla medarbetare har utvecklats kontinuerligt, till en alltmer medveten och kompetent organisation. Både ledare och medarbetare tar ansvar och styr sina uppdrag på ett mer målstyrt sätt, med ett mer mångfacetterat intressentfokus.

Enligt långsiktiga mål, ska företaget kunna må bra på alla intressentplan och börsnoteras med en tydlig hållbarhetsprofil inom några år. Detta är en väg man valt och slagit in på med trovärdighet; mycket t​​​ack vare det systematiska arbetssättet. Man har även gjort detta relativt tidigt om man jämför med andra i branschen och därmed kan man dra fördelar av det. Organisationen tror på sin väg och tar med entusiasm och allvar till sig ny kunskap och gör det till sin egen kompetens.​"