Certifiering
JSB är tredjepartscertifierad inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö
Kvalité, miljö och arbetsmiljö är inget nytt för JSB.

 

Däremot ger certifieringar ett större fokus i det dagliga arbetet med ett ständigt pågående förbättringsarbete som ger ordning och reda.

Certifieringarna är kvitton på att JSB:s verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard enligt ISO 9001:2008 för kvalité, ISO 14001:2004 för miljö samt OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö. Certifikaten som utfärdats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gäller JSB:s hela verksamhet.

Varför certifiering?
  • Ökar säkerhet och trygghet för alla.
  • Förebygger olyckor och värnar om miljön.
  • Ökar konkurrenskraften vid upphandling.
  • JSB är en föregångare driver kvalitetsfrågan på marknaden.
  • Skapar ordning och reda.
  • Ökar medvetenheten och skapar ett större engagemang i organisationen.
  • JSB tar ansvar.
  • Skapar förutsättningar för hållbarhet och långsiktig strategisk marknadsnärvaro.
  • Kunderna har ett kvitto på att JSB kontinuerligt blir granskade av oberoende revisorer.
I senaste revisionsrapporten 2017-04-13 står att läsa:

Företaget har en offensiv strategi för tillväxt och arbetar hårt och har ambitionen att genomföra denna på ett hållbart sätt. Strategiska affärsmässiga målsättningar är tydligt dokumenterade och även handlingsplaner för detta. Uppföljningen av detta syns ut till "områdesnivå" och ska därifrån kommuniceras ut i resten av organisationen.

Kommunikation hela vägen internt i organisationen har nämnts när det gäller mål, och förbättringsarbetet. Den är kritisk för en stark och flexibel organisation, som själva blodomloppet i den kropp som är organisationen.

Ledningssystemets effektivitet är uppbyggt på ett bra sätt så att förutsättningarna att utveckla detta och flexibelt växa med detsamma har goda förutsättningar och kommer att bidra till att krav upprätthålls, mål nås och att företaget kan säkerställa kontinuerlig förbättring.

– JSB är en av få som är trippelcertifierade inom byggbranschen, säger revisorn Owe Rylander och lämnar över certifikatet till Petra Waltersson som är Kvalitets- och miljöchef på JSB.
Dokument
JSB är certifierade med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.