Etiska regler
JSB har högt ställda etiska regler som det förväntas och krävs att alla i företaget följer. Våra medarbetare ska ta avstånd från allt som inte är förenligt med reglerna. Det gäller hela vår verksamhet och våra relationer internt som externt, vår affärsetik såväl som vår roll i samhället i stort.