JSB bygger 132 lägenheter för Järfällahus
Den 6 december tecknade JSB kontrakt med Järfällahus om byggnation av fastigheten Riddaren i centrala Jakobsberg. Projektet omfattar 132 hyresrätter, en förskola samt garage. Byggstart beräknas till mars 2018.

– Det här är vårt första uppdrag för kommunägda Järfällahus, berättar Peter Axelsson, arbetschef på JSB i Mälardalen. Sedan en tid bygger JSB upp en verksamhet i Mälardalen och detta uppdrag passar väl in i vår strategi att fortsätta växa i regionen.

 

Riddaren byggs nära Riddarparken i centrala Jakobsberg. Huset blir 4–8 våningar högt och får såväl tegelfasad som putsad fasad. Av de 132 lägenheterna är 82 enrummare, 33 tvårummare och 17 trerummare. Den sammanlagda boytan är 5 401 kvm. I markplan byggs två lokaler samt en förskola med fyra avdelningar. I fastighetens källare blir det garage.

 

Byggstart sker i mars 2018 och från juli 2020 kan in yttning ske i etapper. I oktober 2020 ska hela fastigheten vara överlämnad till Järfällahus.

Det känns värdefullt att kunna vara med och bidra till att det byggs fler bra hyresrätter i vårt samhälle.
Arbetschef Peter Axelsson

– Det ska bli riktigt roligt att starta det här uppdraget, avslutar Peter Axelsson. Vi har mycket goda erfarenheter av att arbeta med andra kommunala bostadsbolag och tycker att det känns värdefullt att kunna vara med och bidra till att det byggs er bra hyresrätter i vårt samhälle.

 

John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) med huvudkontor i Karlshamn verkar över hela Sverige inom entreprenader och projektutveckling i egen regi samt i södra Sverige även inom byggservice. Företaget har cirka 280 anställda och en årsomsättning om cirka 1 700 mnkr.